• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Styre/organisering

Tillitsvalgte 2022
Etter årsmøtet februar 2022, har foreningen følgende tillitsvalgte:

Leder Rolv Bråthen tlf 908 32224
Kasserer Tove Holter tlf 414 78208
Sekretær Aud Eikanes
Styremedlem Astri J. Skjønsberg
Styremedlem Lise Korsbakken
Vara Kjell Arne Wilhelmson
Vara Brit Kulstad

Revisorer Leif Erik Grønvold og Solveig Holmen

Valgkomite Thore Hagen, Finn Pettersen, med vara Birgit Galgum

Tillitsvalgte 2021
Leder Rolv Bråthen
Nestleder Tormod Mygland
Kasserer Tove Holter
Styremedlem Astri Skjønsberg
" Lise Korsbakken
Vara Kjell Arne Wilhelmson
" Aud Eikanes
>>Les mer...

Tillitsvalgte 2020
Tillitsvalgte 2020:

Leder Rolv Bråthen
Nestleder Tormod Mygland
Kasserer Tove Holter
Styremedlemmer Kari Opsahl og Lise Korsbakken
Varamedlemmer Astri Skjønsberg
>>Les mer...

Styret 2019
Styret består av >>Les mer...

Tormod blir webansvarlig
Tormod Mygland blir webansvarlig etter Astri Skjønsberg som er nestleder, og har fått god hjelp av henne til å starte opp.

Medlemskontingent 2022
Vi fortsetter som uavhengig forening, og det er fint om du betaler medlemskontingenten snarerst mulig.
Les mer...

Terminliste 2022
TERMINLISTE / AKTIVITETSKALENDER 2022

Med forbehold om restriksjoner som følge av pandemien, har vi satt opp ny terminliste for det kommende året.


Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Starter opp etter jula den 11. januar 2022!
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006