Årsmøte Pensjonistforeningen

• Arrangementsdato: 28.02.19

Årsmøte i Ilseng Pensjonistforening avholdes torsdag 28. februar 2019 fra kl. 18oo.

Årsmøtesaker, bevertning, underholdning. Frasigelser av verv, og forslag til nye tillitsvalgte, sendes valgkomiteens leder senest 1. februar. Forslag som ønskes behandlet på møtet sendes lederen innen samme tid. Vel møtt.

Lagt inn av Rolv Bråthen [15.11.18 11:09] • Ilseng.net