Trygve Magnus Slagsvold Vedum i sitt ess
Trygve Magnus Slagsvold Vedum i sitt ess

av Hans Kroglund [01.06.18 13:35]Den årlige Blæstaddagen ble arrangert 31.mai med fullt program med feltbesøk, maskin utstillere, fordrag og paneldebatt. Det har vært utredninger om å flytte Blæstad til Evenstad og tilsvarende kampanjer for å beholde Blæstad som selvstendig enhet i Høgskole systemet. Blæstad er en av tre Høgskoleutdanninger innen landbruk.

De to andre er universitet på Ås og i Høgskolen i Steinkjer.
Evenstad har utdanning inne skog og utmark. Men de mangler det faglige tilbehøret som Hamarregionen har med Graminor, Geno og Norsvin i spissen.

Anna Gudrun Thorhallsdottir la frem en 100 siders rapport om utfordringene til landbruknæringen og fremtidens landbruksutdanning. Ingen tvil om at de må ta sin del å bli mer bærekraftig i fremtiden.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum var en av paneldeltagerne og var i sitt rette element med "bondecaps" i finværet. Han var helt klar på at Blæstad må bestå og ikke bli flyttet til Evenstad.

Et av foredragene var om fremtidens jordbruk som har utviklet seg fra manuelt arbeid til maskinelt og nå på full fart til automatisering. Tittelen var: Presisjon og digitalisering i husdyrholdet.
Og utviklingen går fort. I 1950 ble det utført 844 mill. arbeidstimer som i 2015 hadde sunket til 92 mill. timer. Samtidig har produktiviteten gått kraftig opp.

Her demonstreres slåmaskin både foran og bak som slår ca 7 m bredde.