• Nyheter
 • Aktiviteter

 • Om koret
 • Styret
 • Medlemmer
 • Vedtekter
 • Æresmedlemmer
 • Kontakt oss

 • Gammalt fra oppsetninger
 • Tidligere styre
 • Tidligere dirigenter
 • Ilseng Barnekor
 • Ilseng Ungdomskor


GRASROTANDELEN
ISF er registrert som mottaker av grasrotandelen.
Vi håper at ALLE i bygda vår, vil gi sin støtte til Ilsengs eneste kor.
Dette kan enklest gjøres ved å bruke sms:
GRASROTANDELEN 976795555 til 2020.
Dersom du ønsker å få ordnet det hos kommisjonær, må du huske vårt org.nr! Altså: 976795555
Les mer... [ 02.04.09 16:39 ]<<Tilbake til Ilseng.net
Årsmøte 2013

av Anders Andersen [05.02.13 13:32]
Utskriftsvennlig side

Årsmøte ISF 1.2-2013

ÅRSMØTE 01. FEBRUAR 2013
ILSENG SAMFUNNSHUS
Tilstede: 33 medlemmer.

Leder Karin Marie Maagaard ønsket velkommen og åpnet møtet.

1. Konstituering.
◦ Møteleder: Anders Andersen
◦ Møtsekretær: Berit Mangnes.
◦ Protokollunderskrift: Inger Andersen og Torill Løken.

3. Årsberetning.
Berit leste årsberetningen.
Bemerkninger: Fredsbrus og Erterlåg var 19. og 22. april.
Enstemmig godkjent.

4. Regnskap.
Ragnhild leste opp regnskapet, som gjaldt for perioden 01.01. - 31. 12.2012.
Regnskapet ligger ved som vedlegg.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag.
Sak: Skal vi fortsette med loppemarked som er vår største inntektskilde?
Vedtak: Enstemmighet om at loppemarkedet fortsetter.

6. Valg.
Valgkomitèens lederleste opp valgkomitèens forslag.
Se vedlagt ark.
Randi tok på seg vervet som vara i arrangementskomitèen.
Takk til alle som stiller opp.

7. Medaljeoverrekkelser.
Anders og Inger Andersen 15 år
Lena Nybruket og Karin Karlsen 10 år.

Blomsteroverrekkelser.
Anders Andersen gikk av som nestleder.
Gro Anita for god og inspirerende innsats.
Ny vert på ISH: for framtidig samarbeid og lykke til .
Takk til alle som møtte fram!
Møtet avsluttet med "Vânskap" Vi samlet vi oss til et hyggelig koldtbord i Ilsengstua,
og så var det dans etterpå med Contrazt.
Referat opplest og godkjent.
Ilseng 01.02.2013
Berit Mangnes, referent
Sign
Protokollunderskrift.
Torill Løken Inger Andersen
Sign Sign

Etter endt årsmøte var det samling til bevertning, koltbord, og god stemning rundt bordene i Ilsengstua.
'
Karen Agnes, innehaver av Den Gyldne Lue siste året hadde funnet ny kandidat til å overta hedersbevisningen. Det vakte almen begeistring da det var Gro Anita som fikk overrakt lua. Vel fortjent.
Det ble Gro Anitas skål, opptill flere ganger, samt reprise av Venskap.<<Tilbake


Ilseng Sangforening

Vipps nr til ISF
Vil du støtte koret, er vårt
Vippsnr 572918
Les mer... [ 02.11.20 19:35 ]

Videoer fra tidligere konserter
ISF skal prøve å kompletere opptak fra sine tidligere forestillinger. En del legger ute. Se meny på venstre side
"Gammalt fra oppsetninger"
Les mer... [ 02.11.20 19:16 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006