• Startside
 • Nyheter
 • Kontakt oss
 • Kart
 • Sponsorer


Årsmøte 2013
Utskriftsvennlig side

INNKALLING TIL ÅRSMØTEDet innkalles til årsmøte i Foreningen Under Brua torsdag 28.februar kl.19.00 på HIL (Hamar Idrettslag) Ankerskogvn.9, 2319 Hamar. (Ved siden av Ankerskogen svømmeanlegg)

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

2. Valg av møteleder, referent og to av klubbens medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2012

4. Regnskap 2012

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6. Budsjett 2013

7. Innkomne saker

8. Valg


Forslag til saker må være foreningen skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet.
Forslag sendes til :post@underbrua.no. eller til Foreningen Under brua, Hjellumveien 89, 2322 Ridabu.
Vi ber om at alle nye medlemmer av Foreningen Under brua , registrerer sitt medlemskap på www.underbrua.no ,slik at vi får de nødvendige riktige opplysninger. Medlemskontigenten kr.100,-. Betales til Bankkontonr: 1822.28.67904.
Det er muligheter til å betale medlemskontigent for 2013 på årsmøte.
Enkel servering!

Velkommen


Styret
Foreningen Under Brua


<<Tilbake


Besøk oss også på facebook:

Klikk "likes" på vår facebook side!
Støtt oss med din grasrotandel!
Les mer...

Vil du bli medlem i Foreningen Under Brua?
Selv om Under Bruafestivalen ikke blir arrangert i år, må Foreningen Under Brua se fremover. Hvis du er interessert og kunne tenke deg å være med som frivillig i fremtidens Under Bruafestivaler, så meld deg inn i Foreningen Under Brua.
(Foto: Trond Frydenlund)
Les mer...

 

www.underbrua.no | webløsning: André Kroglund |  Kroglund Media © 2009-2014