• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Ilsengs muligheter, befaring 25.08 kl.12

Publisert av Hans Kroglund [13.08.19 10:45]
Utskriftsvennlig side

Søndag 25.august kl 12 på Ilseng klubbhus presenteres brosjyren om Ilseng tettsted. Dette blir en åpen dag på Ilseng der alle er hjertelig velkomne, Ilsengs innbyggere, politiske partier, potensielle utbyggere av boliger og andre interesserte.Programmet for dagen blir slik.
Vi går fra klubbhuset ca 12.30 og til sentrum, vi passerer 5-6 mulige sentrumsnære boligområder. Samtidig passerer vi noen boliger/områder der det er et forbedringspotensiale. Vi forsetter inn på Ilsengstiene over Grønvolden/Skogstad og til gapahuken på Bjørby der vi serverer kringle og kaffe ca 13.30. Turen en vei er ca 3 km. Mulig å gå kortere vei tilbake til Idrettsparken.

Mer om brosjyren
Stange kommune har satt av kr 180.000 til seks grender for promotering av sitt tettsted. Det blir kr 30.000 til hver bygd. Ilseng har valgt å lage en brosjyre i A4 format med 24 sider.
Brosjyren blir lagt i postkassen mandag 26.08 til alle på Ilseng og blir tilgjengelig på COOP Marked Ilseng, Stange kommune, diverse utsalg og eiendomsmeglere.
Boligfeltene blir presentert i et eget vedlegg da det ble litt lite om det i brosjyren.

Stange kommune sine satsingsområder er intercity strekningen Tangen-Stange-Ottestad. Dette synes bygdene er synd da det skjer mye bra også andre steder i kommunen. Romedal sentrum har hatt en stor utbygging av boliger på Romedalsmoen og bygger videre ut i Brynsåsen. Dette har Romedølene sammen med utbyggerne klart uten alt for stor hjelp fra kommunen.

Hva med Ilsengs fremtid?
Ilseng er Stanges 3.største tettsted med egen jernbanestasjon på Rørosbanen. Ilseng har fått fått et stort løft med Ilsengstiene som er kåret til "Norges beste Turrute" i 2019. Det er en stor anerkjennelse av at Ilseng har kvaliteter som kanskje nærmiljøet og omegnen måtte bli minnet på fantes.

Arealplan frem til 2030
Både Stange og Hamar kommune sine arealplaner som løper frem til 2030 gir Ilseng nye muligheter. Det er satt av områder for nye boligområder og endel fortetting i eksisterende boligområder.

Ilseng.net har skrevet om arealplanen frem til 2030, se nyhet under
www.ilseng.net/arealplan 2030

Etter turen ønskes tilbakemelding fra politiske partier
Vi i komiteen for brosjyren ønsker en tilbakemelding fra politiske partier som vi legger ut her på www.ilseng.net der ilsengs beboere kan se hva de forskjellig tenker/ønsker med Ilseng.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig dag på Ilseng.

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

01.10.22
Felles dugnad 01.10.22 Ilseng IL/Ilsengstiene

01.10.22
Ilseng Sangforening 75 år konsert Romedal kirke

04.10.22
Ilseng Pluss: Lunch på gapahuken

06.10.22
Befaring trafikkforhold og fartsgrenser Ilseng

19.10.22
Julemesse Ilseng Samfunnshus


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilseng i Utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, er å bygge flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen for Stange har mange gode området satt av i sin langtidsplan.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006