• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Ilsengs infrastruktur fornyes

Publisert av Hans Kroglund [12.08.20 22:21]
Utskriftsvennlig side

De siste årene har Ilseng fått en rekke forbedringer av viktig infrastruktur. Det siste nå er at Løkenkvern forsterkes til å tåle tyngre kjøretøy. På Ilseng Idrettspark setter Stange Energi opp en ny trafokiosk som forsterker elforsyningen til fengslet. Så er endelig utskifting av VA-nettet fra Breidablikk til Skøyenfeltet ferdig. Ved fengslet har det blitt satt opp en ny telemast.Bilde. Geir Neset

Løkenkvern bru
Geir Neset i firmaet BMO fra Ulefos i Telemark jobber med å forsterke brua. 8 nye ståldragere med ca 65 hull hver skal skrues fast til eksisterende dragere. De nye forsterkningene måler ca 5 x 10 cm og i full brulengde. Dette gjør at brua skal tåle større vekt. Det ser ikke ut som brua skal utvides i bredden.


Ståldrgere som skal forsterke brua

Ny trafokiosk Ilseng Idrettspark
En ny trafokiosk er satt opp ved klubbhuset. Den skal forsteke forsyningen til fengslet. Kanskje dette er en god start på utvidelsen av fengslet. Tiden vil vise.


Ny telemast ved fengslet
I mai ble det montert opp en 30 m høy telemast ved innkjøringen til fengslet. Den nye masta mangler foreløpig teleutstyr , men det kommer i løpet av høsten.


Ny vei fra Breidablikk til Skøyen
Endelig er den dårlige veien fra skolen og over jernbanebrua ved Skøyen historie. Den har vært svært dårlig i mange år. Ifjor kom oppgraderingen av vann og avløp (VA) fra skolen og til Skøyenfeltet. Da ble det også fortau og ny asfalt.Gratulerer til ILSENG!<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

07.12.23
Ilseng Sangforening Julekonsert

12.12.23
Lunch ved gapahuken Bjørby

15.12.23
Romedal kirke. En kvil i julestria

17.12.23
5 kor synger julen inn Romedal kirke

18.02.24
Åpent møte om Ilsengs muligheter

05.05.24
HHT fellestur Ilsengstiene 10 år

11.05.24
Ilsengløpet 2024


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006