• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
HA nyhet: 140 mill til ny Breidablikk skole?

Publisert av Hans Kroglund [01.12.20 16:59]
Utskriftsvennlig side

To siders oppslag idag den 01.12.20 om at Breidablikk skole bevilges over langtidsbudsett kr 140 mill til"ny" skole. Men dette høres nesten for godt til å være sant. I forrige runde med skoler ble det antydet at breidablikk skulle pusses opp for ca 25-30 mill. Vi kontakter Rolv Bråthen som sitter som leder i Eldrerådet for en kommentar.Rolv Bråthen, som har vært med på gjennomgang av budsjettet med økonomisjef, kommunalsjef og prosjektsjef i Stange kommune, sier følgende om det framlagte budsjettet i Stange Kommune, - et budsjett som kommunestyret skal behandle nå i sitt desembermøte:

1. Dessverre er det ofte litt upresise beskrivelser som gis i dagspressen. Det stemmer for såvidt at i den utarbeidede langtidsplanen for investeringer i skolesektoren i Stange, er Breidablikk oppført med ca. 140 mill kr. Men dette betyr ikke at det foreløpig er noen planer om - og slett ikke beslutninger om - å bygge ny skole på Ilseng.

2. Investeringsbudsjettet i Stange behandles for en 4-års-periode, dvs. 2021 til 2024. Men for å ha litt større langsiktighet, utarbeides det en oversikt for 8 år om både vedtatte og mulige investeringer.

3. For skolesektoren i kommunen gjelder følgende:
- Stange Ungdomsskole skal bygges ny på området ved Stange Videregående skole. Den er besluttet, og er planlagt ferdig til skolestart i 2023. Fra da overføres elevene fra Romedal Ungdomsskole dit.

- Da starter jobben med å rehabilitere Romedal Ungdomsskole, og den blir til Romedal Barneskole.
I budsjettet skal den være ferdig rehabilitert til skolestart i 2024, men kommunedirektøren sier at dette er usikkert, fordi man må utrede skolestrukturen, og det er pr. i dag usikkert hvordan dette vil påvirke byggeprosjektet. Dagens Solvin skole skal inn i Romedal Barneskole.

- Når det gjelder Breidablikk skole, påpeker kommunedirektøren at denne i 2017 ble besluttet beholdt. Det betyr at kommunen må oppgraderer skolen, og det planlegges å omdisponere midler i 2021 for å gjennomføre nødvendige byggtekniske tiltak for å heve standarden på dagens bygningsmasse. På lengre sikt legges det opp til en mulighetsstudie for å vurdere utviklingen av bygningsmassen.
I investeringsbudsjettet er det foreslått at man gjennomfører en slik mulighetsstudie i 2024, Dette mulighetsstudiet blir en del av skolestrukturdebatten. Dersom Breidablikk etter dette besluttes videreført som nå, vil det bli en forprosjekt i 2025/2026, og en byggestart i 2027

Men: Vurderingene rundt Breidablikk skole vil inngå i en omfattende strukturdebatt. Romedal Barneskole vil bli mye større enn det behovet Solvin-elevene har. Det er derfor absolutt grunn til å tro at det blir en ny grundig runde med debatt om hvordan skolestrukturen i "gamle Romedal" skal være i framtiden. Sannsynligvis vil dette bli konkludert i 2022, slik at beslutninger om dette er med i de store skoleinvesteringene som står på trappene.
"Det er lov å håpe", sier Rolv, "men ta ikke beslutningene på forhånd, slik HA har gjort! Det er et godt stykke fram til at en slik konklusjon kan trekkes!"

Faksimile av HA opplag


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

01.10.22
Felles dugnad 01.10.22 Ilseng IL/Ilsengstiene

01.10.22
Ilseng Sangforening 75 år konsert Romedal kirke

04.10.22
Ilseng Pluss: Lunch på gapahuken

06.10.22
Befaring trafikkforhold og fartsgrenser Ilseng

19.10.22
Julemesse Ilseng Samfunnshus


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilseng i Utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, er å bygge flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen for Stange har mange gode området satt av i sin langtidsplan.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006