• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
HA nyhet: 140 mill til ny Breidablikk skole?

Publisert av Hans Kroglund [01.12.20 16:59]
Utskriftsvennlig side

To siders oppslag idag den 01.12.20 om at Breidablikk skole bevilges over langtidsbudsett kr 140 mill til"ny" skole. Men dette høres nesten for godt til å være sant. I forrige runde med skoler ble det antydet at breidablikk skulle pusses opp for ca 25-30 mill. Vi kontakter Rolv Bråthen som sitter som leder i Eldrerådet for en kommentar.Rolv Bråthen, som har vært med på gjennomgang av budsjettet med økonomisjef, kommunalsjef og prosjektsjef i Stange kommune, sier følgende om det framlagte budsjettet i Stange Kommune, - et budsjett som kommunestyret skal behandle nå i sitt desembermøte:

1. Dessverre er det ofte litt upresise beskrivelser som gis i dagspressen. Det stemmer for såvidt at i den utarbeidede langtidsplanen for investeringer i skolesektoren i Stange, er Breidablikk oppført med ca. 140 mill kr. Men dette betyr ikke at det foreløpig er noen planer om - og slett ikke beslutninger om - å bygge ny skole på Ilseng.

2. Investeringsbudsjettet i Stange behandles for en 4-års-periode, dvs. 2021 til 2024. Men for å ha litt større langsiktighet, utarbeides det en oversikt for 8 år om både vedtatte og mulige investeringer.

3. For skolesektoren i kommunen gjelder følgende:
- Stange Ungdomsskole skal bygges ny på området ved Stange Videregående skole. Den er besluttet, og er planlagt ferdig til skolestart i 2023. Fra da overføres elevene fra Romedal Ungdomsskole dit.

- Da starter jobben med å rehabilitere Romedal Ungdomsskole, og den blir til Romedal Barneskole.
I budsjettet skal den være ferdig rehabilitert til skolestart i 2024, men kommunedirektøren sier at dette er usikkert, fordi man må utrede skolestrukturen, og det er pr. i dag usikkert hvordan dette vil påvirke byggeprosjektet. Dagens Solvin skole skal inn i Romedal Barneskole.

- Når det gjelder Breidablikk skole, påpeker kommunedirektøren at denne i 2017 ble besluttet beholdt. Det betyr at kommunen må oppgraderer skolen, og det planlegges å omdisponere midler i 2021 for å gjennomføre nødvendige byggtekniske tiltak for å heve standarden på dagens bygningsmasse. På lengre sikt legges det opp til en mulighetsstudie for å vurdere utviklingen av bygningsmassen.
I investeringsbudsjettet er det foreslått at man gjennomfører en slik mulighetsstudie i 2024, Dette mulighetsstudiet blir en del av skolestrukturdebatten. Dersom Breidablikk etter dette besluttes videreført som nå, vil det bli en forprosjekt i 2025/2026, og en byggestart i 2027

Men: Vurderingene rundt Breidablikk skole vil inngå i en omfattende strukturdebatt. Romedal Barneskole vil bli mye større enn det behovet Solvin-elevene har. Det er derfor absolutt grunn til å tro at det blir en ny grundig runde med debatt om hvordan skolestrukturen i "gamle Romedal" skal være i framtiden. Sannsynligvis vil dette bli konkludert i 2022, slik at beslutninger om dette er med i de store skoleinvesteringene som står på trappene.
"Det er lov å håpe", sier Rolv, "men ta ikke beslutningene på forhånd, slik HA har gjort! Det er et godt stykke fram til at en slik konklusjon kan trekkes!"

Faksimile av HA opplag


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006