• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Trafikkforhold langs Jønsbergvegen

Publisert av Hans Kroglund [09.10.22 22:09]
Utskriftsvennlig side

Torsdag den 6.okt var det befaring angående trafikkforholdene på Ilseng. Fra Stange kommune kom Ellen C R Klaveness, fra Innlandet fylkeskommune kom Arne Skybak. Avisene HA og SA kom også. I tillegg kom Læringsverkstedet med en gågruppe og HA kunne vise et bilde med fem biler og bhg unger som "kjempet om plassen" på vegen ved 10 tiden på formiddagen.Bilde: Kopi fra HA sitt førstesideoppslag om Jønsbergvegen

Tilrettelegging for bilens fremkommelighet har vært "hellig" i Norge i lang tid. Det har gått på bekostning av syklene og gående. Vi trenger bilen, men syklene og gående må likestilles. Holdningene er i ferd med å endre seg, gående og syklende får stadig mer oppmerksomhet. Sakte men sikkert skjer det forbedringer rundt omkring, men ikke langs Jønsbergvegen. Som nabo til denne vegen i snart 40 år så har det ikke skjedd noen ting.
Stange kommune og Innlandet fylke henviser til hverandre
Ved å lese disse 2 avisartiklene så sier Arne Skybak at Stange kommune må få denne høyeree opp på prioriteringslista. Stange kommune svarer med at dette er en fylkesvei. Som kan vi faktisk ikke ha det. Partene må komme sammen og få løst dette.
Jønsbergvegen. Forslag til tiltak
1. 40 km forbi bhg med to fartshumper. Utføres nå.
2. To fartshumper på hver side av Horne bru.
3. Midlertidig sti langs jordkanten på sørsiden, altså mot Hornelåven. Bhg bruker Speiderplassen langs Ilsengstiene, der er det to gapahuker, ake - og hoppbakke og Starene Feltstasjon de kan gå til. Avklares med grunneiere.
4. Planlegge permanent gang og sykkelsti (GS). På hvilken side skal GS anlegges? Horne bru er i sin tid planlagt at det kan monteres gangbru på den ene siden.
5. Få permanent GS inn i planene fremover.

Løkenvegen. Fra Breidablikk og over Løkenkvern bru
Arne Skybak sa at et skoleområde bør ha 40 km fartsgrense. Nå er det 50 km

Ilsengvegen fra Hanumkrysset til Ilseng
Flytte skilt slik at det blir mindre fartsgrense enn i dag da det er 80 km forbi Ilseng gard


Se nyhet på høyre siden der kan du lese om trafikkforhold og muligheter for boligområder på Ilseng "Ilseng i utvikling"

Faximile av oppsalg i HA 10.10.22
Dobbelklikk for større HA reportasje
Faximile av oppsalg i StangeAvisa (SA) 08.10.22
2022_10_10_sa_farlige_trafikkforhold_skaper_bekymring_pa_ilseng.pdf


<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006