• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Kommuneplan i Stange kommune skal vedtas 18.10.23

Publisert av [27.09.23 18:06]
Utskriftsvennlig side

Etter flere års arbeid, utredninger, høringer skal nå kommuneplanen vedtas på kommunestyremøte den 18.10.23. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Ilsengs fulle potensiale kommer ikke frem her. SP bestilte til administrasjonen en mulighetsstudie for Ilseng i desember 2022. Den er enda ikke klar og må komme som et tillegg.

Arealplanen gjelder fra 2023 til 2025. Den er således veldig viktig. Stange kommune har vedtak å satse på aksen Tangen, Stange og Ottestad. Det har vært sterk kritikk for å ha glemt tettstedene øst for E6. I siste liten kom Romedal med og tenkt som en "node" for bygdene rundt Romedal. Det betyr at Romedal skal utvikles for bygdene Sørbygdafeltet, Ilseng, Åsbygda og Vallset. Men omkringliggende tettsteder ønsker at dette ikke går på bekostning av de andre tettstedene.

Det er et omfattende arbeid som er utført. Kommunen står nå ved et veiskille, de har for så vidt gjort det lenge da det har vært et ønske fra kommunen å spare penger og forslagene har vært å legge ned skoler.

Saksdokumenter kommuneplan for Stange Kommune
www.stange.kommune.no

Plankart for Stange kommune (minus Tangen og Espa) Trykk for større kart

Skolestruktur består i 4 år til 2027?
AP, FRP, SP, H og Krf har blitt enige om at skolestrukturen skal bestå i 4år. Men krefter jobber for skolesammenslåinger.
Ulemper for Ilseng med barneskole i Romedal
Ulempene er godt kjent. Det blir ekstra bilkjøring, noe kommunen skal ungå. FN sine bærekrftmål er nevnt mange plasser og blir bare tomme ord om de legger ned Breidablikk.
På kartet får vi et godt inntrykk av at avstanden til Romedal er stor når vi snakker om kjøreavstand for SFO barn. De må som kjent leveres før skolebussen går om de må gå på skole i Romedal. De fleste arbeider i motsatt retning, mot Hamar.
FN bærekraftmål
Vi leser i dokumentene at FN sine 17 bærekrafts mål skal gjelde. Da er målet at det skal kjøres mindre bil. På Ilseng kan ca 75% av barna gå eller sykle på Breidablikk barneskole.

Hva kommer mulighetsstudien (stedsanalyse) å inneholde for Ilseng?
Det blir spennende å se hvilke føringer som blir lagt. Det er viktig at med boligfeltet i Hamar kommune Skaubo er med. På disse 116 da er det tegnet innca 140 boenheter der eleven skal gå på Breidablikk skole om det blir trygg skoleveg. Vi håper Stange kommune er så rause at det blir med.

Hva må Ilseng få på plass de neste 4 årene frem til 2027?
Ilseng.net har laget sit eget dokumnet "Muligheter på Ilseng".
Muligheter for utvikling av Ilseng

Bygging av Ilseng fengsel må starte.
Reguleringsplanen for Skaubo er på plass. Samarbeid mellom Stange og Hamar
Sykkel og gangveg i Linjevegn til Skaubo og Idrettsplassen
Sykkel og gangveg Horne bru forbi bhg i Jønsbergvegen til Gollersrudkroken
Avklaringer for boområdene Gamlevegen 4, Lageråa, Larsveen, Grønvolden, Skøyenvegen 42
Avklaringer om Hammerhuset
Avklaring om Andrå Dekk og Felg

Utviklingsstrategi Ottestad
Stange kommune har brukt Asasarkitektur til å utarbeide denne rapporten. Det er et fyldig dokument. Vi legger merke til at FN bærekraftmål står sentralt.
Fortetting i eksisterende boområder ønskes. Det fører med seg endel trafikk utfordringer og press på infrastruktur.

Ottestadstien og Ilsengstiene
Rapporten roser ottestadstien og sier også at flere stier er nødvendige i nærmiljøet i Ottestad. Helseaspektet tillegges stor vekt.
Ilsengstiene er selvsagt ikke nevnt i denne rapporten, men heller ikke noen annen sted i de mange dokumentene. At Stange kommune ikke er mer stolt av å ha "Norges Beste Turrute" viser hvor lite det er tenkt på hvilket potensiale Ilseng har. Høgskolen ar hat md 1000-vis av studenter i naturfag her på Ilseng gjennom 30 år


Kan Ilseng avlaste Ottestad?
Ilseng bør kunne avlaste Ottestad. Ved å stimulere og tilrettelegge for 250 boenheter som er fullt mulig innenfor danges arealplan inkludert Skaubopå Hamar siden av grensen, vil man sikre tettstedet Ilseng og Breidablikk skole og avlaste Ottestad. Med "innfartsparkering" på Ilseng kan bilen parkeres fra nærområder på Ilseng stasjon og etter 7 min er man på Hamar stasjon.

Stedsanalyse Romedal
Utvikling av Romedal er nødvendig. De mangler samfunnshus i sentrum, Herredsvang ligger midt mellom Ilseng og Romedal. De bruker Tallholen som er en flott gammel skole med 2 klasserom. Idrettsanlegget ligger på Solvin, de ønsker å flytte dette til barneskolen. De ønsker et oppvekstsenter der de samler flere barneskoler, de tenker å legge ned Ilseng og Åsbygda. De ønsker også å flytte dagens barnehage til oppvekstsenteret. Alt i alt ønsker Romedal seg en helt skole.

Alt dette er nødvendig for at Romedal skal få samme tilbud som Åsbygda, Vallset og Ilseng. Vi unner Romedal dette, men ikke på bekostning av Ilseng slik Nærmiljølista ønsker.

Denne sentrumsutbygging blir ikke billig og regnestykkene som sier at det er penger å spare på skolesammenslåing, er fraværende eller ikke realistiske. Nærmiljølista sier det er nødvendig å slå sammen skoler for å spare penger. Vi ser at de ønsker å utvikle Romedal, det må de gjerne ønske, men ikke på bekostning av andre.

Bolig og befolkningsanalyse for tettsteder i Stange.pdf
Denne analysen tar for seg 9 tettsteder. Sørbygda (med Starhellinga) er md som eget tettsted.
Tallene er ikke ensartede slik vi leser de. For tettsteder brukes SSB tettstedberegning. For Åsbygda og Espa brukes skolekretser. Dermed blir det manglende ca 6500 innbyggere som bor utenfor tettstedene.
<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006