• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Stange kommune sin mulighetsstudie for Ilseng

Publisert av Hans Kroglund [27.10.23 14:23]
Utskriftsvennlig side

Arealplanen ble godkjent den 18.10.23 og nå er også mulighetsstudien for Ilseng klar. Det var SP for fikk den gjennom i desember 2022. Nærmiljølista som ønsker å satse på Romedal stemte nei i kommunestyret til dette forslaget. Heldigvis ble det flertall for mulighetsanalyse for Ilseng.

Stange kommune, Mulighetsanalyse for Ilseng , 10 sider
Den omhandler i særlig bolig og befolkningsutvikling og forskjellige alternativer med utvidelse av Ilseng Fengsel
mulighetsanalyse_for_ilseng.pdf


Rullering av kommuneplan
Åsbygda, Vallset og Espa har jobbet med tekstene i arealplanen. Der omtales Romedal som et fremtidig skolesentrum. Det er fjernet. Det er viktige endringer i teksten som mer sidestiller tettstedene øst for E6.

Utdrag fra "Saksprotokoll rullering av kommuneplan"
Representanten Rønnaug Bysveen (Ap) la fram følgende forslag:
«Kommunestyret ber om at følgende justeringer gjøres i arealplanens planbeskrivelse
1. (se side 4 i planbeskrivelsen).
Følgende setning endres: «Det er lagt til grunn at Romedal skal ha en funksjon som et
styrket sentrum for hele Stange øst og dessuten som et skolesentrum.» (Punktum settes etter Stange øst)
2. (se side 16 andre avsnitt i planbeskrivelsen)
Følgende setning strykes: «Vedtak i skolestruktursaken og omstilling forøvrig, kan
påvirke omfang og retning på en videreutvikling i Romedal»
Kommunestyret ber om at presiseringen om "ca 2 km" fjernes i planbestemmelsene som
omhandler retningslinjene for dispensasjonsbehandling i LNF områder.
Kommunestyret ber om at følgende justeringer gjøres i arealplanens planbeskrivelse
1. (se side 4 i planbeskrivelsen).
Følgende setning endres: «Det er lagt til grunn at Romedal skal ha en funksjon som et
styrket sentrum for hele Stange øst og dessuten som et skolesentrum.» (Punktum settes etter Stange øst)
2. (se side 16 andre avsnitt i planbeskrivelsen)
Følgende setning strykes: «Vedtak i skolestruktursaken og omstilling forøvrig, kan påvirke omfang og retning på en videreutvikling i Romedal».
3. (Se side 22)

Kommunestyret ber om at følgende setning (ny) innarbeides inn i planbeskrivelsen
under «Tettstedsutvikling: muligheter og målsettinger»:
«Vallset, Ilseng, Espa og Åsbygda er lokalsamfunn med deltakelse, ansvarsfølelse og lokale initiativ der samarbeid mellom lokale aktører og myndigheter styrker tilhørighet og positiv
utvikling»

Hele dokumentet finner du her.
rullering_av_kommuneplan_stange.pdf<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

11.06.24
Kultur og miljøavdeling i Stange kommer til gapahuken Bjørby


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilsengreklame videoer
Her kommer det forhåpentligvis mange videoer om og fra Ilseng.
Les mer...

Ilseng fengsel Utbygging
Her vil vi lage en "blogg". De nyeste opplysningene ligger øverst
Les mer...

Ilseng i utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, må det bygges flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen i Stange kommune har satt av mange gode områder for utvikling av boliger på Ilseng.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006