• Forsiden
 • Nyhetsarkiv
 • Arrangementskalender
 • Portretter
 • Ilseng-Quiz

 • Velkommen til Ilseng
 • Flotte bygninger
 • Gammalt fra Ilseng
 • Hvor på kartet er Ilseng?
 • Transport

 • Badeplasser

 • Rotli barnehage
 • Musikkbarnehage
 • Breidablikk barneskole
 • Flere skoler...

 • Band på Ilseng
 • Kor
 • Kulturskolen

 • Om internettsiden
 • Kroglund Media
 • Kontakt oss

Fototips
Her kommer en del fototips
Les mer... [ 17.03.22 16:07 ]

Miljøagentene i Stange
Lokallag for Stange. Her kan du lese om hva som foregår i lokallaget i Stange. Kerste Nitter er kontaktperson.
Tlf: 917 33 270 E-post: kerste@innerlife.no
Les mer... [ 22.11.19 12:30 ]


Boligtomter Ilseng
Ilseng har en rekke boligtomter/prosjekter. Her er noen
Les mer... [ 29.08.14 21:18 ]

Fiber på Ilseng i høst 2012

Les mer... [ 30.03.12 08:21 ]

Ilseng Gård
Les mer... [ 06.07.08 13:35 ]

Ord fra Erik

Les mer... [ 08.06.08 22:42 ]

Hagastua Fritidsgård
Romedal Kirke

av Hans Kroglund [04.02.07 20:07]
Utskriftsvennlig side

Romedal kirke ligger midt i mellom Romedal og Ilseng. Kirken er et stort og flott bygg fra 1887

Foto: Hans Kroglund

Romedal kirke ble viglslet 23.novenber 1887, en iskald onsdag formiddag.
I 1881 var den gamle Peterskirken fra rundt 1250 i en svært dårlig forfatning, og etter en bispevisitas forlangte biskopen et sakkyndig skjønn over om kirken uten fare kunne brukes. Siste gudstjeneste ble holdt i den gamle ærværdige Peterskirken 4 juli 1886.

På innvielsesdagen var den nye kirken fylt til siste ståplass, og det antas at 1800 mennesker deltok. Orgelet var ikke ferdig, men Romedal Hornmusikkforening spilte.
Prekestolen og altertavlen er skåret av kirkekustneren Johannes Larsen Skraastad fra Vang. Prekestolen fra 1675, har nisjer i muslingskall med evangelistene Matteus, Markus og Lukas i de tre sidefeltene.

Den vakre altertavlen viser den korsfestende Kristus. Sidefeltene viser Aron og Moses, og over midtpariet er et bredt toppstykke kronet av Kristus med løftet høyre hånd og ved verdenskloden i venstre hånd.

I årene 1960 til 1965 gjennomgikk kirken en stor innvendig restaurering. Mens arbeidet pågikk, var kirken stengt og de kirkelige handlingene lagt til kapellet. 16 mai 1965 ble kirken gjennåpnet ved en festgudstjeneste, og romedølene gledet seg til å ta kirken i bruk igjen. Biskop Alex Johnson holdt prekenen.

Kilde:May Nordsveens artikkelserie om kirkene i Hedmark. Hamar Arbeiderblad mars/april 2000

<<Tilbake

 • Lions Romedal
 • Lagråa boligfelt
 • Ilseng Samfunnshus
 • Ilseng Vel
 • Ilseng Idrettslag
 • Ilseng Fritidsklubb
 • Ilseng Sangforening
 • Toril Støa Karseth
 • Ilseng Arbeiderlag
 • Stiftelsen Grobunn
 • Ilsengstiene
 • Starene + natur på Ilseng
 • 1. Romedal Speidergruppe
 • Ilseng Pensjonistforening

01.10.22
Felles dugnad 01.10.22 Ilseng IL/Ilsengstiene

01.10.22
Ilseng Sangforening 75 år konsert Romedal kirke

04.10.22
Ilseng Pluss: Lunch på gapahuken

06.10.22
Befaring trafikkforhold og fartsgrenser Ilseng

19.10.22
Julemesse Ilseng Samfunnshus


>>Se hele arrangementskalenderen...
Ilseng i Utvikling
For å beholde barnehage, skole, butikk, Samfunnshus og Ilseng IL med Ilsengstiene, er å bygge flere boliger på Ilseng. Reguleringsplanen for Stange har mange gode området satt av i sin langtidsplan.
Les mer...

Brosjyre Ilseng 2019
Stange kommune deler ut kr 30.000 til profileringstiltak til hver av grendene i Stange. Ilseng vil lage en brosjyre
Les mer...

Forum Ilseng

Les mer...

Her er noen fcacebookgrupper for Ilseng
Les mer...

Ny skolerunde 2021
Etter den omfattende og opprivende skoledebatten i 2017, lovet Stange kommune at det ville ta mange år før skolestruktur kom opp igjen. Det tok bare 4 år.
Les mer...

Breidablikk reddet 22.03.17
Rådmannen vil utrede om barneskolene i Romedal skal slås sammen
Les mer...

Ilseng i Media
Samlealbum for Ilseng i Media
Les mer...

Aruna-Akademiet

Les mer...

Breidablikk FAU

Les mer...

Stange Bygdenes Musikkforening
Les mer...

Romedal bygdekvinner
Les mer...

Vallset Kulturstier +++mer
Les mer...

Romedal og Vallset Menighet
Les mer...

Romedal BU
Les mer...

Nærmiljøsentralen i Romedal
Les mer...

Romedal Lions klubb
Les mer...

4H Dalarom
Les mer...

100 års feiring
ledig h
Les mer...

Rosett Ungdomskor
Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006