Utmerkelser i Lions Romedal
Les mer...

Lions etiske norm
Les mer...

Styret i Lions
Klubblokale: Herredsvang
Etablert: 27.05.1977
Møte 1. tirsdag i måneden vanligvis kl 19;00.
Klubben har som regel et foredrag på møtene og kan gjerne møte på en bedrift eller institusjon
Les mer...

Lions Romedal
Les mer...

Lions på dugnad
Les mer...

Møteplan 2015-2016
Les mer...

Søndag 08.02.15 innsamlingsdag

Les mer...

Historien om Lions Romedal
Les mer...

Bli medlem av Lions
Lions Romedal har stadig behov for nye medlemmer.
Les mer...

Lions i pressen
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


NYHETER FRA LIONS ROMEDAL

Lions deler ut til gode formål
Lions Romedal ønsker flere medlemmer og har høsten 2023 laget et skriv der de forteller om sine aktiviteter. I 2022 har de delt ut ca kr 200.000.
Les mer... [ 04.10.23 08:39 ]

Nye medlemmer i 2018
Lionsåret har startet med opptak av tre nye medlemme på Herredsvang tirsdag den 6.mars 2018. De nye var Tove Holter opprinnelig fra Sørbygda, nå Hamar og ekteparet Aslaug og Jan Chr. Eriksen fra Romedal. Romedal Lions har nå 32 medlemmer.
Les mer... [ 07.03.18 14:09 ]

Romedal Lions 40 år i 2017
Lions i Norge fyller 100 år og klubben i Romedal 40 år. Det blir feiring den 17.juni i Romedal sentrum. Lions Romedal gir bort til sentrumsforeningen et tre på ca 5-6 m. Det skal brukes som "juletre". Da er man sikret at treet ikke blåser over ende.
Les mer... [ 09.02.17 08:13 ]

Verving av nye Lionsmedlemmer
Lions klubbene over det ganske land merker at det trengs flere medlemmer. Snittalderen er høy og Lionsklubbene Romedal og Stange ønsker å verve nye medlemmer. HA hadde i daag 04.04.16 en helside om temaet
Les mer... [ 04.04.16 21:31 ]

Lions besøker stråleenheten Gjøvik
Sykehuset Innlandet, SI Gjøvik har de siste 10-15 årene bygget opp strålebehandling av forskjellige kreftformer primært for pasientgrunnlaget på ca 400.000 i Hedmark og Oppland. Lions Romedal har bevilget kr 6.000 til et takbilde som pasientene kan se på når de behandles. Lions fikk komme på besøk, se og få en omvisning.
Les mer... [ 05.03.16 13:39 ]

Lions kalender 2016 klar
Det er igjen klart for salg av Lions kalender med 12 historiske bilder fra Stange og 12 fra Romedal. I 17 år har de to klubbene samarbeidet om denne felles kalenderen. Dette er hovedinntektskilden til de to Lionsklubbene. Lions selgere av kalendere møter stor velvilje og de fleste støtter med et kjøp av kalender.
Les mer... [ 20.11.15 22:52 ]

Sommeravslutning 2015
Romedal Lions Club valgte Bærums Verk til sin årlige sommeravslutning. Lørdag 13.juni reiste mellom 25 til 30 medlemmer med ledsagere i fint vær til Bærums Verk til guiding, omvisning og middag. Den erfarne guiden fikk en interessert og lydhør gruppe med seg på historien fra 1600-tallet. Jernutvindingen og industrien var spennende og utsatt for mange eierskifter og omstillinger. Det ligner på det vi opplever i dag også.
Les mer... [ 27.06.15 08:35 ]

Lions Romedal gave til Jønsberg
Tidligere fjøsmester og chartermedlem i Lions Romedal Olav Harald Sunde gikk bort i 2013 akkurat da han skulle bli pensjonist. Familien ga Lions Romedal kr 28.000 etter begravelsen. Det var helt naturlig for Lions at gaven skulle brukes på elevarbeid på Jønsberg VGS. Skolen fikk hyggelig besøk av Lions med sjekk og et bilde av Olav Harald.
Les mer... [ 27.06.15 07:37 ]

"Vi er Lions". Ny video landssert 02.02.15

Røde Fjær aksjon 2-8 febr 2015
Årets aksjon går til "Mitt Valg", et program for å bygge barn og ungdom. Lions Romedal bidro sterkt til at Hedemark ble beste fylke i landet under Røde Fjær aksjon 2-8 febr. Hedmark samlet inn ca kr 10 pr innbygger. Konserten på Herredsvang den 05. febr ga et overskudd på ca. kr 25.000 og innsamlingen søndag den 08. febr kr 47.000.

Les mer... [ 14.01.15 19:33 ]

Lions Romedal på nett
Lions Club Romedal har nå endelig kommet seg på nett slik at de lettere kan få vist frem hva de holder på med.
Les mer... [ 13.01.15 19:55 ]

Mitt Valg videoer
For Skolen

Les mer... [ 08.01.15 22:21 ]

Tulipanaksjon lørdag 25.04.15
Lørdag 25.april 2015

Aktuell video, se her

Les mer... [ 15.12.14 22:57 ]Tulipanaksjon 2016
Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.
Les mer...

Bilder fra Lions
Her er endel webalbum
Les mer...

Mitt Liv, Mine Grenser, Mitt Ansvar

Les mer...

Lions støtter...
Lions støtter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer...

Kalendersalg 2017
Hver desember selger Lions Romedal 1250 kalendere. Prisen har vært den samme i alle år, kr 100. Lions Stange og Romedal deler hver sin side av kalenderen. Totalt opplag er 2500 likt fordelt: Gode sponsorer sørger for at utgiftene til trykking er dekket. Alle inntektene, ca kr 125.000 til hver klubb. Alt går til gode formål.
Les mer...

Narkohund og Lions
Narkohund.no er et samarbeid mellom Lions og Politiet
Les mer...

Ungdomsutveksling
Lions Romedal har ikke hatt deltagere fra vårt klubbdistrikt i senere år.
Les mer...

Fredsplakatkonkuranse
I 2012 deltok Romedal ungdomsskole i plakatkonkurransen fra vårt klubbdistrikt. Nedenfor vises vinnerplakaten som gikk videre til distriktsfinalen.

Les mer...

Lions Romedal © 2014-2015