Utmerkelser i Lions Romedal
Les mer...

Lions etiske norm
Les mer...

Styret i Lions
Møtested: Herredsvang, 1. torsdag i måneden kl 19;00. Etablert: 27.05.1977
Les mer...

Lions Romedal
Les mer...

Lions på dugnad
Les mer...

Møteplan 2015-2016
Les mer...

Søndag 08.02.15 innsamlingsdag

Les mer...

Historien om Lions Romedal
Les mer...

Bli medlem av Lions
Lions Romedal har stadig behov for nye medlemmer.
Les mer...

Lions i pressen
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Styret i Lions

av Hans Kroglund [16.12.14 17:54]

Møtested: Herredsvang, 1. torsdag i måneden kl 19;00. Etablert: 27.05.1977

Styret
President: Tore Nordbryhn, 41685543, tnordbry@online.no
Visepresident: Christian Røhne, 917 40 544, croehne@online.no
Past presidet Åse Lie, 92847855, aaselie2@gmail.com
Sekretær: Per Otto Sæther, 99496668, perottos@bbnett.no
Kasserer: Mons Gunnar Oustad, 95821110, mooustad@bbnett.no
Klubbmester: Odd Tårneby, 952 13 329, tarneby@online.no
Styremedlem: Erik Nordstad, 90186184, nordstad@online.no

MEK (medlemsutvikling) Styret

IRK (internasjonalt arbeid)
Berit Solvang
YEK (ungdomsutveksling)
Marina Rivas Tårneby

Valgkomité
Anne Marte Hørsand
odd Tårneby
Åse Lie

NAK-komité (Tulipan aksjon. Forebyggende arbeid mot rusbruk)
Anne Marte Hørsand
Inger Marie Kroglund (Arbeid mot rusmisbruk)
Randi Hagen
Hans Erik Mytting
Eldbjørg Skogli

Røde Fjær aksjons komité
Styret + NAK-komiteen

Kalender komité
Christian Røhne
Halvard Brynjulvsrud
Tore Nordbryhn
Erik Nordsatd
Randi Hagen
Tormod Trannum

Arrangement komité
Elsa Nerem Petlund
Karin Hørsandlien
Hans Erik Mytting
Ola Dahl
Marina Rivas
Tormod Tannum
Arne Heimdal
Håkom Petlund
Berit Solvang
Inger Marthe Bretten
Kjell Bjørseth

PR-kontakt
Åse Lie

IKT
Marina Rivas Tårneby
Arnt Ivar Møller
Britt Mauseth

Revisorer
Berit Solvang
Ola Dahl


<<Tilbake


Tulipanaksjon 2016
Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.
Les mer...

Bilder fra Lions
Her er endel webalbum
Les mer...

Mitt Liv, Mine Grenser, Mitt Ansvar

Les mer...

Lions støtter...
Lions støtter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer...

Kalendersalg 2017
Hver desember selger Lions Romedal 1250 kalendere. Prisen har vært den samme i alle år, kr 100. Lions Stange og Romedal deler hver sin side av kalenderen. Totalt opplag er 2500 likt fordelt: Gode sponsorer sørger for at utgiftene til trykking er dekket. Alle inntektene, ca kr 125.000 til hver klubb. Alt går til gode formål.
Les mer...

Narkohund og Lions
Narkohund.no er et samarbeid mellom Lions og Politiet
Les mer...

Ungdomsutveksling
Lions Romedal har ikke hatt deltagere fra vårt klubbdistrikt i senere år.
Les mer...

Fredsplakatkonkuranse
I 2012 deltok Romedal ungdomsskole i plakatkonkurransen fra vårt klubbdistrikt. Nedenfor vises vinnerplakaten som gikk videre til distriktsfinalen.

Les mer...

Lions Romedal © 2014-2015