Utmerkelser i Lions Romedal
Les mer...

Lions etiske norm
Les mer...

Styret i Lions
Klubblokale: Herredsvang
Etablert: 27.05.1977
Møte 1. tirsdag i måneden vanligvis kl 19;00.
Klubben har som regel et foredrag på møtene og kan gjerne møte på en bedrift eller institusjon
Les mer...

Lions Romedal
Les mer...

Lions på dugnad
Les mer...

Møteplan 2015-2016
Les mer...

Søndag 08.02.15 innsamlingsdag

Les mer...

Historien om Lions Romedal
Les mer...

Bli medlem av Lions
Lions Romedal har stadig behov for nye medlemmer.
Les mer...

Lions i pressen
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Tulipanaksjon 2016

av Hans Kroglund [15.12.15 18:33]

Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.

Tulipanaksjonene er alltid siste lørdag i april. For 2016 er datoen 30.april 2016
NEI TIL NARKOTIKA
Et av Lions mål er å bidra til å skape holdninger mot bruk av narkotiske stoffer blant barn og unge.

Dette bidrar vi til bl.a. ved programmet " Det er mitt valg", som inngår i undervisningsopplegget i grunnskolen i Norge og som finansieres gjennom den årlige "Tulipanaksjonen".

Alle innsamlede midler går til forebyggnde arbeid mot rusmisbruk.

Hvert år foretar medlemmer i Lions salg av tulipaner på strategiske steder i bygda. En tulipan koster kr.12,50.
Hele inntekten av salget går til arbeidet mot narkotika.

Tulipan-motivet med den brukne og friske tulipan er et merke for Lions mot narkotika. Både i tekst og symbolikk er budskapet klart:
Si nei til narkotika!
<<Tilbake


Tulipanaksjon 2016
Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.
Les mer...

Bilder fra Lions
Her er endel webalbum
Les mer...

Mitt Liv, Mine Grenser, Mitt Ansvar

Les mer...

Lions støtter...
Lions støtter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer...

Kalendersalg 2017
Hver desember selger Lions Romedal 1250 kalendere. Prisen har vært den samme i alle år, kr 100. Lions Stange og Romedal deler hver sin side av kalenderen. Totalt opplag er 2500 likt fordelt: Gode sponsorer sørger for at utgiftene til trykking er dekket. Alle inntektene, ca kr 125.000 til hver klubb. Alt går til gode formål.
Les mer...

Narkohund og Lions
Narkohund.no er et samarbeid mellom Lions og Politiet
Les mer...

Ungdomsutveksling
Lions Romedal har ikke hatt deltagere fra vårt klubbdistrikt i senere år.
Les mer...

Fredsplakatkonkuranse
I 2012 deltok Romedal ungdomsskole i plakatkonkurransen fra vårt klubbdistrikt. Nedenfor vises vinnerplakaten som gikk videre til distriktsfinalen.

Les mer...

Lions Romedal © 2014-2015