• Hovedsiden
 • Alle nyheter
 • Hvem er vi?

 • Kulturlandskapet
 • Skogen
 • Svartelva/lageråa
 • Starene
 • Dammer
 • Historie

 • Fra Ilseng
 • Fugler
 • Amfibier
 • Natur

 • Linker til andre sider


Hør på fuglesang
Jon Lurås fra Løten har sammen Helge Kvam laget 3 CD'er med fuglesang med kommentarer. Her er en smakebit på lydboken til svart hvit fluesnapper.
Les mer...

Kanadagås med unger
Mai 2017 kom to kanadagås med 6 unger oppover Svartelva ved Horne Bru
Les mer...

Bever dusjer til jul 2016
Anna Marte Botten filmet en bever desember 2016 i utløpet av kvennveita på Bjørby.
Les mer...

Kattugle og Kvinand
Mai 2017 sjekket Trond Vidar en ugle/andekasse og oppdaget to ungleunger og en kvinandunge i samme reir

Gåsunger, et vårtegn
Les mer...

Ugler i skogen
foto john willy andersen
John Willy Andersen er ute i skog og mark og kom over denne ugla i Mosjømarka Da han var 3 meter unda våknet den og stakk av


Les mer...

Bekkeblomster kun en kort tid!
Les mer...

Grønnstilk ved Rokosjøen
Les mer...

Stjeler stærkasse
Hullet i denne naturlige kassen er sansynligvis laget av en flaggspett og passer for en stær. Spettmeisen hadde lyst på boligen og klarer å tette igjen hullet med jord/leire til passe størelse.
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


166 fuglearter registrert
Utskriftsvennlig side31.12.2007 var det registrert 166 arter på Starene. Oversikten er basert på observasjoner fra utlagt loggbok og notater fra obsevatører i NOF og de årlige rapportene fra den lokale rapport-og skjeldenhetskomiteen i NOF avd. Hamar.

Her ringmerkes for første gang på Horne en gråspett september 2007

Her er listen over registerte fuglearter på Horne 31.12.2007

xxx Forekommer vanlig,deler av året/hele året
xx Forekommr urgelmessig/fåtallig
x skjelden

Her kan listen lastes ned i xls fomat
registerte_fuglearter_starene_horne.xls

nr Navn.......Besøk
01 Knoppsvane xx
02 Sangsvane xxx
03 Dvergsvane x
04 Sædgås x
05 Kortneddgås xxx
06 Grågås xx
07 Kanadagås xxx
08 Hvitkinngås x
09 Niland x
10 Gravand x
11 Brunnakke xxx
12 Amerikablesand x
13 Snadderand x
14 Krikkand xxx
15 Amerikakrikkand x
16 Stokkand xxx
17 Stjertand xx
18 Knekkand x
19 Skjeand x
20 Toppand xx
21 Kvinand xxx
22 Lappfiskand x
23 Laksand x
24 Smålom x
25 Dvergdykker x
26 Horndykke xxx
27 Storskarv x
28 Gråhegre xx
29 Vepsevåk x
30 Havørn x
31 Sivhauk x
32 Myrhauk xx
33 Hønsehauk xx
34 Spurvehauk xx
35 Musvåk xx
36 Fjellvåk x
37 Fiskeørn x
38 Tårnfalk xx
39 Dvergfalk xx
40 Lerkefalk x
41 Vandrefalk xx
42 Lirype x
43 Rapphøne x
44 Vaktel xx
45 Fasan xxx
46 Vannrikse x
47 Åkerriske xx
48 Sivhøne xxx
49 Sothøne xxx
50 Trane xxx
51 Avosett x
52 Dverglo x
53 Sandlo x
54 Heilo xxx
55 Tundralo x
56 Vipe xxx
57 Temmincksnipe x
58 Myrsnipe xx
59 Brushane xx
60 Enkeltbekasin xxx
61 Rugde x
62 Svarthalespove x
63 Småspove xx
64 Storspove xxx
65 Snotsnipe x
66 Rødstilk xx
67 Gluttsnipe xxx
68 Skogsnipe xxx
69 Grønnstilk xxx
70 Strandsnipe xx
71 Svømmesnipe x
72 Hettemøke xx
73 Fiskemåke xx
74 Sildemåke x
75 Gråmåke xx
76 Bydue xx
77 Skogdue xxx
78 Ringdue xxx
79 Gjøk xx
80 Spurveugle x
81 Kattugle x
82 Hornugle x
83 Jordugle xx
84 Perleugle x
85 Tårnseiler xxx
86 Vendehals x
87 Gråspett x
88 Grønnspett x
89 Svartspett xx
90 Flagspett xxx
91 Dvergspett x
92 Sanglerke xxx
93 Sandsvale xx
94 Låvesvale xxx
95 Taksvale xxx
96 Trepikelerke xxx
97 Heipipelerke xxx
98 Gulerle xxx
99 Linderle xxx
100 Sidensvans xx
101 Fossekall x
102 Gjerdesmett xx
103 Jernspurv xxx
104 Rødstrupe xxx
105 Blåstrupe xx
106 Rødstjert xx
107 Buskskvett xxx
108 Steinskvett xxx
109 Ringtrost xx
110 Svarttrost xx
111 Gråtrost xxx
112 Måltrost xxx
113 Rødvingetrost xxx
114 Duetrost xx
115 Gresshoppesanger xx
116 Elvesanger x
117 Sivsanger xx
118 Myrsanger xx
119 Gulsanger x
120 Møller xx
121 Tornsanger xxx
122 Hagesanger xxx
123 munk xxx
124 Gulbrynsanger x
125 Gransanger xx
126 Løvsanger xxx
127 Fuglekonge xx
128 Gråfluesnapper xx
129 Svarthvit fluesnapper xxx
130 Stjertmeis xx
131 granmeis xx
132 Blåmeis xxx
133 Svatmeis xxx
134 Kjøttmeis xxx
135 Spettmeis xxx
136 Treklyper x
137 Tornskate xx
138 Varsler x
139 Nøtteskrike xx
140 Skjære xxx
141 Nøttekråke x
142 Kaie xxx
143 Kornkråke xx
144 Kråke xxx
145 Ravn xx
146 Stær xxx
147 Gråspurv xx
148 Pilfink xxx
149 Bokfink xxx
150 Bjørkefink xxx
151 Grønnfink xxx
152 Stillits xx
153 Grønnsisik xxx
154 Tornirisk xx
155 Bergirisk xx
156 Gråsisik xxx
157 Brunsisik xxx
158 Grankorsnepp x
159 Rosenfink x
160 Konglebit x
161 Dompap xx
162 Lappspurv x
163 Snøspurv x
164 Gulspurv xxx
165 Hortulan x
166 Sivspurv xxx


<<Tilbake


25.05.19
Fuglens dag


Nrk lager program om dammer 2019
Nrk vil lage et program om hvordan våtmarksgruppa i NOF går fram når det planlegges og graves tjern og dammer. Opptakene til fjernsynsprogrammet starter i november.
Les mer...

Lerkefalk hekket på Starene 2019
Den meget sjeldne lerkefalken hekket i den store furua på jordet rett foran Starene Feltstasjonen i sommer 2019
NOF fikk ringmerket 3 unger der. Dette var ringmerking nr. 200 i Norge. Bestanden er anslått il ca. 50 par i Norge. Fuglene overvintrer i tropisk Afrika.
Les mer...

Dronefilm fra Starene 2015
Våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Hamar har fått laget en video fra luften over området Starene ved Horne på Ilseng som hører til Romedal i Stange kommune. Våtmarksgruppa har prosjektert og laget ca 160 dammer, de fleste i Hedmark, men også rundt omkring i hele landet.
Les mer...

Kart over Ilsengstiene
Kart revidert mai 2019

Les mer...

Bilder Starene + natur Ilseng
Les mer...

166 fuglearter registrert
Les mer...

Om Starene + Natur på Ilseng
Dette er en side som vil fortelle om det flotte kulturlandskapet vi har.
Les mer...

NOF avd. Hedmark
Boks 90, 2401 ElverumTranene kommer langveis fra
Les mer...

Heggspinnmøllen kommer i juni
Les mer...

2007 Spurvehauk ringmerkes
Les mer...

2005 Luftig Stokkand i hagen
I 2005 fikk Reidar Skjønsberg uventet besøk i hagen. Reportasjen er funnet i fuglevennen 15 fra 2006.
Les mer...

2007 Dvergsvane på Staren
Les mer...Ilseng.net/natur - design/kode: Kroglund Media © 2008