• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Velkommen
Teatertur 2021
Ilseng Pensjonistforening inviterer sine medlemmer til teatertur til KVENNSTUGUTEATERET tirsdag 31. august 2021.
Forestillingen "Hokken kom fysst" av Magnhild Lersveen.

Meld deg på til Astri Skjønsberg tlf. 992 60061 snarest mulig!
Les mer...

Årsmøtet avholdt
Årsmøtet i Ilseng Pensjonistforening i 2021 er å anse som avholdt på alternativ måte.
Ved fristens utløp var ikke kommet inn vesentlige innvendinger eller alternative forslag.
Dette betyr at årsberetning og regnskap, samt budsjett er enstemmig godkjent.

Innkommet forslag som gjaldt mindre justeringer av godtgjørelse til tillitsvalgte, er også godkjent.

I styret gikk Kari Opsahl ut etter eget ønske, og Astri Skjønsberg er ny styremedlem. To nye varamedlemmer til styret er Kjell Arne Wilhelmson og Aud Eikanes.

I valgkomiteen gikk Berit Antonsen ut, mens Thore Hagen ble ny leder og Birgit Galgum nytt varamedlem.
Les mer...

Årsmøtedokumenter 2021
Vi vet fortsatt ikke helt om årsmøtet kan gå av stabelen som planlagt, men her vil du finne årets årsmøtedokumenter.

Les dokumentene, så er du godt forberedt til årsmøtet.
Les mer... [ 12.02.21 10:21 ]

Eldrerådet i Stange
Etter kommunevalget 2019 er det valgt nytt Eldreråd også i Stange.
Rolv Bråthen er nyvalgt leder i rådet, og Per Ottinsen fra Åsbygda Pensjonistforening, er nyvalgt nestleder.
Les mer... [ 06.01.20 11:57 ]

Framtidsfullmakt
Har du tenkt på hva som vil kunne skje dersom du pga svekket helse eller mental tilstand ikke lengre har mulighet til å ivareta dine egne økonomiske eller andre forpliktelser og forhold?
I denne artikkelen har vi lagt inn en presentasjon som sier mye om hva framtidsfullmakt er og hvordan du kan opprette det.
Les mer... [ 10.04.19 09:55 ]

Terminliste 2021
TERMINLISTE / AKTIVITETSKALENDER 2021

PGA COVID 19 ER ALLE AKTIVITETER AVLYST INNTIL VIDERE !
Dette beklager vi, men håper å komme i gang igjen så snart som mulig.

Styret.
Les mer...

Medlemsliste
Medlemmer
Les mer...

Kontingent 2021
Ilseng Pensjonistforening er en frittstående pensjonistforening uten noen tilknytning til Pensjonistforbundet eller andre sammenslutninger. Årskontingenten er kr. 200,-, og dette bes innbetalt snarest mulig.
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

På grunn av Covid 19 er det for tiden pause i tilbudet.

Les mer...

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006