• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Nyheter

Årsmøtet 2023 er avholdt!
Den 23.2.23 ble det avholdt årsmøte i lokalene til Ilseng Samfunnshus. 41 medlemmer møtte fram, noe vi anser for å være svært bra!
Årsmøtet gikk greit, med godkjenning av årsberetning og regnskap, terminliste, budsjett og valg.
Astri Skjønsberg hadde denne gangen bedt om å få tre ut av styret, og i stedet ble Birgit Galgum valgt inn som nytt styremedlem. Eva Helgesen overtok som vara til valgkomiteen.
Ellers ingen endringer i vervene.

Til bevertning ble det servert en nydelig kyllinggryte med tilbehør. Svært godt og rikelig!
Takk til vertskapet ved huset.

Steinar Brænden toppet kvelden med flott musikk og sang, og kvelden ble som vanlig avrundet med trekning av kveldslotteriet.

Astri ble takket av med en blomst!

Eldrerådet i Stange
Etter kommunevalget 2019 er det valgt nytt Eldreråd også i Stange.
Rolv Bråthen er nyvalgt leder i rådet, og Per Ottinsen fra Åsbygda Pensjonistforening, er nyvalgt nestleder.
>>Les mer...

Framtidsfullmakt
Har du tenkt på hva som vil kunne skje dersom du pga svekket helse eller mental tilstand ikke lengre har mulighet til å ivareta dine egne økonomiske eller andre forpliktelser og forhold?
I denne artikkelen har vi lagt inn en presentasjon som sier mye om hva framtidsfullmakt er og hvordan du kan opprette det.
>>Les mer...

Medlemskontingent 2023
Pga forhold som det er orientert om på flere medlemsmøter, kan det skje at vårt aktivitetsnivå blir litt lavere i 2023. Men foreningen vil bestå, og årskontingenten blir som før (mindre enn halvparten av kontingenten i Pensjonistforbundet).
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006