Ilsengstiene med felles dugnad

• Arrangementsdato: 30.04.22

HHT og Ilseng Il har de fleste dugnader på dagtid. Nå ønske vi å tilrettelegge også for de som er noe yngre. Vi møtes på Ilseng Idrettspark, tar med utstyr og fordeles oss etter hvor mange som kommer

Vi hadde også en fellesdugnad den 23.04.22 og det kom 5 stk. Det ble ryddet mellom Svartelva og stien ved bjørkeallen sør for Løkenkvern. Det ble laget en sittekrakk foran gapahuken på gapahuken på Ilseng Gard, det ble ryddet unna steiner så klipping blir lettere og hugget ved.

Lagt inn av Hans Kroglund [06.03.22 18:30] • Ilseng.net