To ordførere på befaring på Ilseng
To ordførere på befaring på Ilseng

av Hans Kroglund [26.08.19 12:12]Søndag den 25.08.19 ble Ilseng IL sin nye brosjyre presentert. Etter en orientering, gikk politikere, utbyggere og andre interesserte på befaring på Ilseng. De ble vist Ilsengs nye mulige boligfelt, og også områder som bør forbedres. Ordførerne Einar Busterud og Nils A Røhne kom og satte en fin ramme med sin interesse for Ilseng.

De fleste politiske partiene møtte opp og syntes dette var nyttig orientering.
Turen ble avsluttet med kaffe på Bjørby


Ilsengs muligheter
Ilseng IL Idrettspark

Ilseng IL drifter Ilsengstiene sammen med HHT. De har oppgradert Idrettsanlegget de siste 10 årene. Nytt er nå ishockeybane

Nytt Fengsel
Alt er klart til utvidelse fra ca 80 til 200 plasser. Statsbygg har kjøpt grunn, det er bare å sette igang om det bevilges penger

Ny jernbaneundergang for gående
Ny undergang for gående under jernbanen mellom Scanpole og Anebyhus som ender i Skauvegen, er nødvendig for å stenge gangtrafikken over Scanpole.

Ilsengvegen fra Hamar
Mangler sykkel og gangvei. Opphevelse av 50km mot Hamar må flyttes til nord for Ilseng Gard som har farlig utkjøring

Lageråa boligfelt
Gamle fabrikklokalet skal rives, det blir da ca 10 da til nye boliger

Boliger bak gamle S-laget
Muligheter for boliger på ca 10 da.

Hammerhuset
Her etterlyser hele Ilseng tiltak. Huset har et stillas som er direkte farlig.

Ved Horne bru
Avsatt til P-plass for Ilsengstiene og "grønnstruktur" på området langs Jønsbergvegen og Svartelva. Kan brukes til aktiviteter, kanskje en hundepark?

Sykkel og gangvei til Barnehagen
Fra Horne bru og til bhg må det bygges gangvei på ca 600m langs Jønsbergvegen

Andrå Dekk og Felg
Stange kommune skriver i arealplanen at dette er en omstridt eiendom. Arealplanen sier at nåværende eier kan drive, men ikke utvide virksomheten og området omreguleres til boliger.

Grønvolden
Et ca 25 da stort område, ca 10 da er aktuelt for boliger

Fortetting på Ilseng
Det foregår en fortetting, det er endel store tomter og noen "gamle" tomter som blir til boliger.

Ilsengs muligheter
Ilseng har store muligheter til å etablere boliger inntil små jorder på 2 til 4 mål. Disse områdene hadde blitt fine parsellhager i det grønne skiftet vi nå er inne i. Vi ser at interessen er stor for dette, men de nye boligfeltene sentralt mangler dette helt. Dette kan tiltrekke seg nye unge familier.

Tilbakemelding fra politiske partier
Ilseng.net vil be om å publisere tilbakemelding fra partiene om de er villige til å satse på Ilseng som tettsted.

Her er bilder fra befaring, muligheter og forbedringspotensial
www.photos.google.com

Her kan du bla i pdf versionen av brosjyre.
Brosjyre om Ilseng juni 2019