Ilseng. Full sal på folkemøte
Ilseng. Full sal på folkemøte

av Hans Kroglund [26.09.19 12:22]Stange kommune inviterte ved v/skolen, kommuneledelsen, SLT og politi til folkemøte på Breidablikk skole. Og folk stilte opp, gymsalen var full og de som inviterte var også fulltallig. Det ble et møte for å komme med ideer på utfordringene som Ilseng har opplevd den siste tiden med uønsket adferd og hærverk.

Bilde fra venstre. Miriam Schytte, SLT (stående), Anne Rita Gjenga, Marte Lisa Snapa, Natteravn, Rune Skaar, Pål André Moen, Stangehjelpa, Thilla Marie Nerli Lerberg, enhetsleder barn og familie, Arne Wiggo Rognås, politi, Siv Anita Bjørtomt, rektor, Kai Slagsvold Hekne, Eiendomsavdeling, og Liv Ingrid Vasaasen, Oppvekst Stange kommune.

Møtet ble leder av SLT koordinatør Miriam Schytte SLT som er forkortelse for "Samordning av Lokale rus og kriminalforebyggende Tiltak".
Hun oppfordret tll ikke å henge ut personer, men heller legge vekt på hva alle sammen kunne gjøre for å forebygge og hindre uønsket adferd blandt endel ungdom. Men dette er ikke bare ungdom fra Ilseng. Det er tilreisende fra bygdene omkring som kommer og oppholder seg på skolenes område. Det kjøres med mopeder og biler inne på skolens område.
Rektor Siv Anita syntes det var leit at elever kom til en skole der hærverk hadde blitt utført. De hadde en periode vært ekstra tidlig på jobb for å rydde unna til elever kom på skolen

Her er noen bilder og video fra kvelden
www.photos.google.com