RAT med infotavler om fluktruter 1940-45
RAT med infotavler om fluktruter 1940-45

av Hans Kroglund [27.09.19 18:20]Romedal Almening Turstilag, RAT har jobbet iherdig gjennom mange år i almenningen og ble belønnet med Stange Kulturvernpris i 2018. I år har de utvidet med stier i Åsbygda. Så har de laget infotavler om 27 setrer og den 26.09 var det åpning av 6 nye infotavler om fluktruter under 2. verdenskrig.

Det var en stolt og fornøyd leder i RAT Inger Maren Gjerlaug som ønsket ca 55 gjester velkommen.

Tor Karseth har viser for alle anledninger, slik også i Åsbygda og han åpnet med en sang om Andrew Furuseth.


Inger Maren fortalte om det omfattende arbeidet. Hun leste Kjellaug Sagberg sine egen beretning om noen av hennes opplevelser fra krigens dager.
Kjellaug var gift med Sagberg og hans søster Sigrid Petlund på 99 år var tilstede under avdukingen.


Nils A. Røhne foretok den høytidelige avdukingen av infotavle som står like ved statuen av Andrew Furuseth. Nils var glad på vegne av hele bygda at historiene blir tatt vare på og vist frem for et større publikum. Og ved neste 1.mai tale behøvde han ikke bare snakke opp Åsbygdas store sønn Andrew.


Turen gikk videre fra Hekne til sætervollen på Løvlia før siste stopp på Pruterud. Der så Ragnhild Lien sin mor på infotavla.


På Pruterud var det dekket til kaffe og kringe, men først måtte Simen Bretten se på bildet av seg selv og sin far Arne som var los under krigen.


Under kaffen var det fyldig info fra Egil M Kristiansen som har skrevet teksten på de 6 stk infotavlene om fluktruter.


Så takket styredeler Lars Maagaard for arbeidet som RAT gjør i allmenningen, det samme gjorde Even Sveen.Inger Maren takker tilbake for pengegavene fra Romedal allmenning, uten de ingen infotavler. Tavlene er produsert av Grafika AS på Hamar.

Her er noen flere bilder i bedre kavitet og videoer fra turen
www.photos.google.com