Menighetsblad for Romedal og Vallset
Menighetsblad for Romedal og Vallset

av Hans Kroglund [15.03.20 14:37]Ralph Knutsen skriver til Ilseng.net: Menighetsblad skal være distribuert til alle hjem i Vallset og Romedal sogn. Jeg håper derfor at alle har mottatt vårt nye blad. Hvis ikke send meg en melding tlf 406 25 231 og oppgi adressen. Så håper vi at flest mulig vil betale inne den frivillige kontingenten på 200.- for 2020.

Bruk gjerne vipp #511478 eller den innlagte bankgiroen. For å produsere 4 fyldige utgivelser er vi avhengige av deres støtte. God lesning og kom gjerne med tilbakemeldinger.

Epost: rk(at)stange.kirken.no

Vennlig hilsen Ralph