Tord Kristian Horne om freden i 1945
Tord Kristian Horne om freden i 1945

av Hans Kroglund [17.05.20 14:09]Tord Kristian Horne er en av de som har opplevd og husker krigsårene 1940 til freden i 8.mai 1945. Han var 13 år da freden kom og har vært speider i nærmere 80 år. Da har han et nært forhold til bekransning av bautaen ved Romedal kirke. Johannes Strømstad har tatt opp ca 20 min. med minner som Tord har skrevet ned fra den tiden.

Her er filmen.


Hans Kroglund har satt sammen filmen med noe innsalg av bilder og film fra Ilseng og Romedal. Noen bilder er fra Horne gård og noen er fra fotoarkivet på domkirkeodden.