Ilsengs infrastruktur fornyes
Ilsengs infrastruktur fornyes

av Hans Kroglund [12.08.20 22:21]De siste årene har Ilseng fått en rekke forbedringer av viktig infrastruktur. Det siste nå er at Løkenkvern forsterkes til å tåle tyngre kjøretøy. På Ilseng Idrettspark setter Stange Energi opp en ny trafokiosk som forsterker elforsyningen til fengslet. Så er endelig utskifting av VA-nettet fra Breidablikk til Skøyenfeltet ferdig. Ved fengslet har det blitt satt opp en ny telemast.

Bilde. Geir Neset

Løkenkvern bru
Geir Neset i firmaet BMO fra Ulefos i Telemark jobber med å forsterke brua. 8 nye ståldragere med ca 65 hull hver skal skrues fast til eksisterende dragere. De nye forsterkningene måler ca 5 x 10 cm og i full brulengde. Dette gjør at brua skal tåle større vekt. Det ser ikke ut som brua skal utvides i bredden.


Ståldrgere som skal forsterke brua

Ny trafokiosk Ilseng Idrettspark
En ny trafokiosk er satt opp ved klubbhuset. Den skal forsteke forsyningen til fengslet. Kanskje dette er en god start på utvidelsen av fengslet. Tiden vil vise.


Ny telemast ved fengslet
I mai ble det montert opp en 30 m høy telemast ved innkjøringen til fengslet. Den nye masta mangler foreløpig teleutstyr , men det kommer i løpet av høsten.


Ny vei fra Breidablikk til Skøyen
Endelig er den dårlige veien fra skolen og over jernbanebrua ved Skøyen historie. Den har vært svært dårlig i mange år. Ifjor kom oppgraderingen av vann og avløp (VA) fra skolen og til Skøyenfeltet. Da ble det også fortau og ny asfalt.Gratulerer til ILSENG!