Samfunnshuset vil ha hundeposne vekk.
Samfunnshuset vil ha hundeposne vekk.

av Hans Kroglund [23.05.22 09:27]Ilseng Samfunnshus har en plen, en flaggstang, et blomsterbed og to benker som er populære å sette på. Der er den en søppelkasse og også brukes til hundeposer. Kastingen av hundeposne vil Rune Pettersen i Samfunnshuset flytte til egen kasse 20m lenger bort til en nye garasjen.

Denne egne kassen for hundeposer er rett og slett at det lufter fra søppelkassa ved benkene. Rune vil merke merke søppelkassene.
Denne søppeltømmingen er noe styret i Ilseng Samfunnshus må gjøre som privatpersoner. Det er ikke gjort noe fremstøt til Stange Kommune om de kunne tømme disse dunkene.
Rune kan også opplyse om at to nye benker kommer på plass om kort til Ilseng Arbeiderlag kjøper inn nye. De gamle har begynt å råtne.
Nå legger Ilseng Samfunnshus forholdene til rette for en trivelig plass å være på og forventer at også alle andre hjelper til med å kaste hundeposer på rett plass og generelt rydde etter seg.