Trafikkforhold langs Jønsbergvegen
Trafikkforhold langs Jønsbergvegen

av Hans Kroglund [09.10.22 22:09]Torsdag den 6.okt var det befaring angående trafikkforholdene på Ilseng. Fra Stange kommune kom Ellen C R Klaveness, fra Innlandet fylkeskommune kom Arne Skybak. Avisene HA og SA kom også. I tillegg kom Læringsverkstedet med en gågruppe og HA kunne vise et bilde med fem biler og bhg unger som "kjempet om plassen" på vegen ved 10 tiden på formiddagen.

Bilde: Kopi fra HA sitt førstesideoppslag om Jønsbergvegen

Tilrettelegging for bilens fremkommelighet har vært "hellig" i Norge i lang tid. Det har gått på bekostning av syklene og gående. Vi trenger bilen, men syklene og gående må likestilles. Holdningene er i ferd med å endre seg, gående og syklende får stadig mer oppmerksomhet. Sakte men sikkert skjer det forbedringer rundt omkring, men ikke langs Jønsbergvegen. Som nabo til denne vegen i snart 40 år så har det ikke skjedd noen ting.
Stange kommune og Innlandet fylke henviser til hverandre
Ved å lese disse 2 avisartiklene så sier Arne Skybak at Stange kommune må få denne høyeree opp på prioriteringslista. Stange kommune svarer med at dette er en fylkesvei. Som kan vi faktisk ikke ha det. Partene må komme sammen og få løst dette.
Jønsbergvegen. Forslag til tiltak
1. 40 km forbi bhg med to fartshumper. Utføres nå.
2. To fartshumper på hver side av Horne bru.
3. Midlertidig sti langs jordkanten på sørsiden, altså mot Hornelåven. Bhg bruker Speiderplassen langs Ilsengstiene, der er det to gapahuker, ake - og hoppbakke og Starene Feltstasjon de kan gå til. Avklares med grunneiere.
4. Planlegge permanent gang og sykkelsti (GS). På hvilken side skal GS anlegges? Horne bru er i sin tid planlagt at det kan monteres gangbru på den ene siden.
5. Få permanent GS inn i planene fremover.

Løkenvegen. Fra Breidablikk og over Løkenkvern bru
Arne Skybak sa at et skoleområde bør ha 40 km fartsgrense. Nå er det 50 km

Ilsengvegen fra Hanumkrysset til Ilseng
Flytte skilt slik at det blir mindre fartsgrense enn i dag da det er 80 km forbi Ilseng gard


Se nyhet på høyre siden der kan du lese om trafikkforhold og muligheter for boligområder på Ilseng "Ilseng i utvikling"

Faximile av oppsalg i HA 10.10.22
Dobbelklikk for større HA reportasje
Faximile av oppsalg i StangeAvisa (SA) 08.10.22
2022_10_10_sa_farlige_trafikkforhold_skaper_bekymring_pa_ilseng.pdf