Stangemesterskapet 2023 på Ilseng
Stangemesterskapet 2023 på Ilseng

av Hans Kroglund [02.09.23 21:33]Så var det Ilseng IL sin tur til å arrangere Stangemesterskap etter å vær arrangører i 2009 og 2016. Det går ca 6 år mellom hver gang et idrettslag i Stange arrangerer denne fotballturneringen for barn. Det deles mellom Stange, Ottestad og tettstedene Vallset, Åsbygda, Romedal og Ilseng. Her får Stange vist frem bredden i sine Idrettslag og hvor viktig hver krets er. Ilseng IL gjennomførte et prikkfritt arrangement med 45 deltagende lag i strålende høstvær.


Bilde. Idrettsområdet med ballbinge, 7-er bane til høyre og 11-er bane området i bakgrunnen

I ballbingen var det 3 stk baner med vant for 3-er fotball. I tillegg 2 stk 5-er baner og 3 stk 7-er baner. Eget område for kiosk med sitteplasser og egen ballbinge for oppvarming og lek.Sparebanken stilte med tavle å skyte mot og Røde kors hadde stand der spillerne fikk lære førstehjelp


Arrangørstaben
Turneringsleder var Martin Øverby som også er foballansvarlig i Ilseng IL. Mange folk var i sving, styret har ansvaret med organiseringen og foresatte og foreldre med og uten barn gjør en kjempejobb. Uten foresatte som medhjelpere der barna ikke lenger er med, er en forutsetning for å få dugnadslistene komplett.Ilseng har nå 3 lag og mange spillere rundt omkring i på lag i Ottestad, Stange, Romedal, Åsbygda og Vallset. Det er viktig med samarbeid og det er et stykke igjen til at det går helt knirkefritt.

Her er 5.klasse laget fra Åsbygda/Vallset og med noen spillere fra Ilseng

Inntekter og sponsorer
Sponsorintekter beløper seg til ca kr 30.000 og påmelding kr 500 pr lag. 50 kr for parkering ga en kaffe på den billeten. Så kommer kiosksalg så Ilseng IL sitter igjen med en god del for innsatsen.

Fair Play, dommere og kampverter
Fotballen for barn og unge har utviklet seg i en positiv retning der "Fair Play" er viktig. Unge dommere får hjelp av en kampvert og vil bistå dommeren om det skulle oppstå situasjoner mellom lag, spillere og foresatte.

Medalje til alle og kamprop
De fleste lagene har innøvd en sang eller et kamprop. Så langt vi kunne oppservere, var det svært god stemning blant spillere og foresatte.

Parkering
Idrettsparkens område var fri for biltrafikk og alle måtte parkere 200-300m fra fotballplassen på Anebyhus sitt industrianlegg. Det var helt nødvendig da små spillere skal bevege seg på området trygd.


Bilder her
www.photos.google.com

Tusen takk til alle lag, Ilseng IL og alle som stilte opp og gjorde en innsats for barn og unge og for Ilseng som tettsted.