HJERTESTARTER
HJERTESTARTER

av Rolv Bråthen [26.01.18 09:49]En gave fra Romedal Lions på kr. 5000,-, gjorde at Ilseng Pensjonistforening så det mulig å gå til innkjøp av en hjertestarter!
Hjertestarteren blir oppbevart på Ilseng Samfunnshus. Driveren - Janiche Haugerud - er tidligere instruktør i bruk av hjertestartere. Dette betyr selvsagt at skulle behovet oppstå, er hjertestarteren tilgjengelig på huset!

Ved en enkel seremoni, kunne lederen i Ilseng Pensjonistforening, Tove Holter, takke Romedal Lions ved Christian Røhne for gaven som gjorde innkjøpet mulig.
Dette skjedde på medlemsmøtet til pensjonistforeningen den 25. januar 18.
Christian kunne opplyse at Lions har bidratt til innkjøp av slike hjertestartere ved flere av lokalene i kommunen, og sa også at dette er en type bidrag som ligger midt i området for hva Lions driver med. For øvrig kunne han opplyse at takket være at bygdefolket er flinke til å kjøpe Lions-kalenderen, så har vi indirekte bidratt sterkt til at denne type gaver er mulig.

Pensjonistforeningen har Trim og Trivsel på samfunnshuset hver tirsdag, og månedlige møter. Hjertestarteren kan gjøre at man er enda tryggere enn før.

Som Christian Røhne sa: "Men vi håper at dere aldri får bruk for denne gaven!"