Skiløyper også i Gollersrudkroken
Skiløyper også i Gollersrudkroken

av Hans Kroglund [15.03.18 08:10]Ilseng IL kjører skiløyper sort sett der Ilsengstiene går. Beboerne vest for Hornelåven i Gollersrudkroken har savnet scooter kjørte spor i det området. De har gått opp spor til Hornejordet selv. Nå blir det en forandring på dette da Bjørn Nordal har skaffet en brukt snøscooter. Nå er det kjørt en sløyfe med forbindelse til krysset Jønsbergvegen Gollersrudkroken.

Det er to beboere som har vært ivrige på å få skispor her utenom Nordal. Det er familiene Strømstad og Andersen. De har tatt kontakt med aktuelle grunneiere og det er inngått muntlige avtaler for å kjøre denne skisesongen. Valg av trasé og mer varige avtaler med grunneiere og Ilseng IL blir gjort etter denne "prøveperioden" og senest til høsten 2018.

Benytt sjansen til å se denne denne av bygda, det er fin utsikt oppe ved Øverhagan. Bare E6 blir ferdig utbygd så blir det igjen forbindelse fra Øvergagan til Norvi og Ottestadløypene.

Her er utsynet mot Sande og Horne i bakgrunnen.


Det er nå fine skimuligheter på Ilseng og over til Hørsand, videre over Bryngårdene og Irstad og løypenettet til Romedal IL.

Romedal IL er også med på www.skisporet.no/romedal der du kan se løypene og når de er kjørt.

GOD TUR!

Nytt skikart over IlsengHer blir snøscooteren klargjort av Bjørn Nordal og Kristian Gjelten.


To gutter venter spent på om de kan få bli med på en scootertur