Simen Fådal leder Blå sløyfe-aksjon
Simen Fådal leder Blå sløyfe-aksjon

av Hans Kroglund [24.11.18 20:30]Simen Fådal Stenseth kom til Ilseng i 2004 fra Østerdalen. Han har akkurat passert 70 år og nylig blitt pensjonist. Etter at han fikk prostatakreft for 3-4 år siden ønsker han å gi noe tilbake til de som blir rammet og til kreftforeningen. Han er veldig takknemlig for det så langt har gått bra med han og ser et stort behov for informasjonsarbeid for å få menn på banen.

Blå sløyfe har langt igjen for å få like stor oppmerksomhet som Rosa-aksjonen, men arbeidet er godt igang med hjelp av Simen.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen i Norge med ca 5.000 tilfeller i året. Brystkreft kommer etter med ca 3.500 tilfeller i året. Prognosene for prostatakreft er ganske gode med en overlevelsesprosent på 92%, kan Simen fortelle.

Etterat Simen kom til hektene etter sykdommen, ønsket han å bli likemann, eller samtalepartner som han synes er et vel så bra og dekkende ord. Det betydde mange kurs og helgesamlinger for det kreves god opplæring i å samtale med personer i en sårbar livssituasjon.
Simen har steget fort i gradene, nå er han nylig blitt leder i styret for prostataforeningen "Profo Hedmark og Oppland".
I november har Simen tilrettelagt for mange stands og deltatt på tre selv, Tynset, Fagernes og Elverum. I tillegg har han hatt mange foredrag med sin historie rundt omkring i Innlandet.

Kreftforeningen på Hamar har åpen temakafé annenhver mandag i like uker fra kl.12-14. Da er det bare å møte opp for alle. Siste torsdag i hver måned er det foredrag i 2.etg kl. 18-20. Det også åpent for alle som er interessert.

Hamar sykehus er spesialister på denne type operasjoner med robot og foretar ca 200 operasjoner i året.
Simen oppfordrer alle til å ta dette på alvor og be fastlegen sin om utvidet blodprøve PSA. Svaret der kan gi indikasjon på at noe er galt.

Simens engasjement bør være en inspirasjon for flere. Lykke til videre.

Her kan du lese mer www.kreftforeningen.no