Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

HVA ER ILSENG SAMFUNNSHUS?

av Jan Erik Olafsen [05.04.21 11:30]
Utskriftsvennlig side

Det er sikkert mange tilflyttende og nok også en del som har bodd mange år på Ilseng som lurer litt på hva "Samfunnshuset"er.
Her skal vi prøve å forklare litt:
Vi kan starte med de 3 første paragrafene i våre vedtekter:
§ 1 Organisasjonsform.
Ilseng Samfunnshus, er en frivillig, ideell og samfunnsnyttig forening.
§ 2 Formål.
Foreningen har som formål å arbeide for at tettstedet Ilseng har et forsamlingshus, med rom for ideelle, kulturelle og veldedige aktiviteter, som samtidig kan romme lokaler for servicetilbud til stedets befolkning.
§ 3 Bruken av huset.
Foreningen skal arbeide for at stedets samfunnshus skal stå åpent for alle lovlige formål. Foreningen skal arbeidet for at ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske syn eller seksuelle legning, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav og norsk lovgivning.

Det blir hvert år valgt et nytt styre som har som oppgave å forvalte husets interesser. Vi er en fin "gjeng" med engasjerte folk som brenner for at vi skal ha et slikt forsamlingshus på Ilseng.

Vi leier ut flere lokaler, all inntekt går til oppgradering, drift og vedlikehold av huset.
Det er både "klubbhus" for Trekkspillklubben, fotterapeut, frisør, kafeteria og catering utkjøring, og ikke minst har vi nok Hedemarks fineste og største selskapslokaler. De kan huse alt fra små arrangementer på 10 personer og opp til hele 480 personer!

Huset blir drevet på DUGNAD, men alle arbeider som krever spesialkompetanse blir selvsagt håndverkere benyttet.

Vil du leie selskapslokaler er det ingen problem, det er bare å ta kontakt med driveren av huset på telefon 96017382 så gjør dere en avtale.
Leieprisene pr lokale er satt av årsmøtet til ISH men det er mulig å gjøre avtaler ved kjøp av "hele pakker"

Det er mulig å bli "medlem/andelshaver" av huset, dette gir ingen økonomiske fortrinn for deg, kun en måte å støtte driften av huset på.
Den største gevinsten for huset er at jo flere medlemmer vi er jo større mulighet er det for innvilgelse av søknader av forskjellige bidragsytere.
Ønsker du å bli medlem, send Vipps på #117704 og merk med "ANDEL ISH" og navnet ditt.
Det er kun 100kr pr andel men det er mulig å kjøpe så mange du vil!
<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006