Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Økonomisk krise på -80-tallet

av Rolv Bråthen [26.05.08 09:49]
Utskriftsvennlig side

Midt på -80-tallet komme det økonomisk nedgang i Norge. Dette gjorde seg gjeldende også for samfunnshuset.Huset hadde tunge lån med 14-15 % rente, og klarte til slutt ikke å betjene sin gjeld.

Etter mange og lange forhandlinger med Stange Kommune og Sparebanken Hedmark, klarte styret å sannere ca. 650.000 kr. i lån, ved at sparebanken og kommunen betalte halvparten hver. Dette ble redningen for huset, og starten på en ny oppgangstid.

Det hører med til historien, at Postbanken IKKE var villige til å være med på den økonomiske redningsaksjonen. Restlånet der på ca. kr. 100.000,- ble nedbetalt på vanlig måte.

Siden den gang har huset ikke hatt store lån.

<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006