Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Historiske glimt


40 års jubileumsberetning
Ilseng Samfunnshus fyller 40 år!
Og eieren, Ilseng Samfunnshus, har 46 års virke bak seg!

1. Starten
I tiden etter annen verdenskrig utviklet Ilseng seg til et levedyktig og godt lokalsenter, med 5 nærbutikker, posthus, jernbanestasjon og tre kafeer.
Stedet hadde mange arbeidsplasser innen primærnæringene jord- og skogbruk, og hadde i tillegg arbeidsplasser innen mange ulike industrier. I tillegg til mekaniske verksteder, smier og møller, hadde stedet sagbruk, høvleri og impregneringsverk. Rundt og like etter 1960, etablerte Anebyhus (nå Hedalm Anebyhus) seg her, og den gamle AT-leiren (Ilsengleiren) ble etablert som fengsel.

Les mer... [ 24.11.14 09:53 ]

40 års-markering med Informasjon og Kultur
Det er 40 år siden Ilseng Samfunnshus ble offisielt åpnet. Datoen - 19. januar 2014 - benyttet Forum Ilseng til å invitere til "Informasjon og Kultur" i huset.
Dette er også omtalt på hovedsidene til Ilseng.net.

Styret for samfunnshuset var for anledningen kafeteriavertskap, og var svært fornøyde med at over 100 personer tok vegen innom huset denne ettermiddagen.
Les mer... [ 20.01.14 12:57 ]

40 år !
Visste du at det er mer enn40 år siden Ilseng Samfunnshus ble åpnet?
Høsten 1973 pågikk de siste ferdigstillelser av huset, og nyttårsaften 1973/74 ble den første festen avholdt på vårt den gang splitter nye samfunnshus.
Les mer... [ 20.11.13 12:05 ]

Barnehage
I noen få år ble lokalene etter Posten ombygget og tatt i bruk av en barnehage.
Les mer... [ 04.08.08 15:01 ]

Blomsterstue, bank og posthus
Huset var opprinnelig delt i tre utleieenheter i fløya fra kafeteriaen mot Gamleveien.
Les mer... [ 04.08.08 14:54 ]

Bibliotek
Underetasjen under fløyen hvor kafeen befinner seg, ble ikke i sin helhet utbygget før et stykke utpå -70-tallet.
Les mer... [ 04.08.08 14:51 ]

Kafeteriaen gjennom årene
Kafeteriaen på samfunnshuset har vært i drift nesten hele tiden fra åpningen av huset i januar 1974. Men det må innrømmes at det har vært skiftende tider - også der !
Les mer... [ 04.08.08 14:38 ]

Økonomisk krise på -80-tallet
Midt på -80-tallet komme det økonomisk nedgang i Norge. Dette gjorde seg gjeldende også for samfunnshuset.
Les mer... [ 26.05.08 09:49 ]

Bingoen - en økonomisk bærebjelke
Fra slutten av -60-tallet, og i 15 til 20 år framover, var Bingoen det som gjorde det økonomisk mulig å drive Ilseng Samfunnshus.
Les mer... [ 26.05.08 09:41 ]

Den første festen
Den første festen på huset var nyttårsfesten 1973/74. Her finner du musikken som spilte til dans.
Les mer... [ 09.10.07 21:15 ]
Leiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006