Vinnere av Ilsengprisen
Her finner du oversikten over de som har fått tildelt Ilsengprisen gjennom årene.

Ilsengprisen er Ilsengs egen "Ildsjel-pris" og skal gis til personer og organisasjoner som har utført et stort og uegennyttig arbeid for stedet gjennom svært lang tid.
Les mer... [ 09.10.07 20:38 ]