• Nyheter
 • Aktiviteter

 • Om koret
 • Styret
 • Medlemmer
 • Vedtekter
 • Æresmedlemmer
 • Kontakt oss

 • Gammalt fra oppsetninger
 • Tidligere styre
 • Tidligere dirigenter
 • Ilseng Barnekor
 • Ilseng Ungdomskor


GRASROTANDELEN
ISF er registrert som mottaker av grasrotandelen.
Vi håper at ALLE i bygda vår, vil gi sin støtte til Ilsengs eneste kor.
Dette kan enklest gjøres ved å bruke sms:
GRASROTANDELEN 976795555 til 2020.
Dersom du ønsker å få ordnet det hos kommisjonær, må du huske vårt org.nr! Altså: 976795555
Les mer... [ 02.04.09 16:39 ]<<Tilbake til Ilseng.net
2020 Årsberetning ISF

av Hans K [23.08.21 20:26]
Utskriftsvennlig side

STYRET
Leder: Berit Mangnes
Nestleder: Stine Lysbakken Olastuen fram til sommeren 2020.
Kasserer: Grethe Lauritzen
Styremedlem/leder i arrangementskomiteen: Randi Bjerke Furuseth.
Varamedlem: Tormod Trannum
Sekretær: Karin Karlsen
Dirigent: Julie Willumsen er fortsatt korets dyktige, kunnskapsrike og inspirerende musikalske leder.

Bilde. Koronaavstand og uten publikum 13.12.2020

Koråret 2020 ble betydelig annerledes, mer utfordrende og uforutsigbart enn man kunne ha
forestilt seg. Covid 19 utbruddet i mars, førte til stenging av øvingslokaler, avlyste og utsatte konserter/aktiviteter og økende krav til fysisk avstand mellom oss.
Øvelser ble ifølge restriksjonene avlyst f.o.m 9.mars og fram til sommerferien.
Høstens aktiviteter måtte også avlyses, men ble som sagt planlagt gjennomført i 2021.

Korets møter: Det har vært avholdt 5 medlemsmøter.
Styret har hatt 7 møter, bl.a drøfting av situasjonen under pandemien.

Våren 2020:
6. januar: Oppstart av øvelser på Breidablikk skole.
17.februar:Årsmøte på Tallholen.
7.mars: KorGalla NKØ på Hamar med årsmøte på Scandic. Berit, Ragnhild og Stine deltok.
27.mars: Planlagt pubaften ble avlyst, men flyttet til høsten 2021.
8.juni: Sommeravslutning/medlemsmøte i hagen hos Berit Mangnes.

Høsten 2020:
24.august: Oppstart av nytt semester på Breidablikk skole.
Øvelse ble avlyst 31.08, men alle ble avholdt videre ut oktober.
Fra 05.11 til jul ble de avlyst på nytt.
5. og 6.september: Loppemarked på Breidablikk skole utsatt til høsten 2021.
28. og 29.november: Planlagt julekonsert med gjesteopptreden fra Gro og Leif ble avlyst.
13.desember: «Julestunt»(sang, gløgg og tent bålpanne) utenfor Ilseng samfunnshus.
Hans Kroglund fra Ilseng.net filmet.

Koret hadde på det meste 20 medlemmer i 2020 .
Medlemmer har hatt permisjon og 2 har sluttet.

Takk til Julie for et hyggelig samarbeid, tålmodighet og god ivaretagelse av det musikalske.
Styret vil også takke alle korets medlemmer for fin innsats, positivitet og sosial støtte.

Målet for 2021 er å utvikle koret videre musikalsk og utvide repertoaret.
Fortsatt fokus på rekruttering av nye medlemmer vil være svært viktig.
Videre å synliggjøre koret gjennom økt aktivitet, og å delta på aktuelle arrangement.
Dette i henhold til gjeldene koronaregler.

For styret i ISF
Karin Karlsen
sekretær


<<Tilbake


Ilseng Sangforening

Vipps nr til ISF
Vil du støtte koret, er vårt
Vippsnr 572918
Les mer... [ 02.11.20 19:35 ]

Videoer fra tidligere konserter
ISF skal prøve å kompletere opptak fra sine tidligere forestillinger. En del legger ute. Se meny på venstre side
"Gammalt fra oppsetninger"
Les mer... [ 02.11.20 19:16 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006