Aktuelt
 • Nyheter
 • Hva gjør vi?

 Diverse
 • Lekeplasser
 • Styret
 • Vedtekter
 • Bli medlem!
 • Referat fra årsmøter
 • Kontakt oss
 • Hovedsiden

<<Tilbake til Ilseng.netHva gjør vi?
Jobber for deg og lokalmiljøet ditt

Er du medlem?

Ilseng Vel er en foreningfor store og små på Ilseng. Alle som har fylt 16 år kan bli tatt opp som medlem.

Ved å være medlem i Ilseng Vel viser du at du bryr deg om nærmiljøet ditt.

Du hjelper oss økonomisk slik at vi feks kan vedlikeholde og ruste opp lekeplassene våre, utføre våre oppgaver i forbindelse med Ilsengdagene og å gjennomføre julearrangementene våre.

Dette er jo steder og arrangementer som er populære blant Ilsengs befolkning.

Du er også med på å fortelle andre, blant annet rådmann og politikere at Ilseng Vel har støtte i hele lokalmiljøet.

Ilseng kan bare bli så slagkraftig som du og jeg gjøre det til.
La oss vise at vi på Ilseng støtter hverandre og jobber sammen.
Dette er noe av det Ilseng Vel har jobbet med, og som vi ønsker å fortsette med:

• Driften av Ilseng Fritidsklubb
• Drift og vedlikehold av lekeplassene Bjørnholen og Skøyenfeltet
• Samarbeide med lokale lag og foreninger, dette for å bedre innsatsen med å "synliggjøre" Ilseng
• Arrangementer i forbindelse med julehøytiden og Ilseng dagene
• Trafikksikring gjennom Ilseng tettsted
• Tursti
• Hjelpe til med å få Ilseng til å se pent og ryddig ut
• Fortsette samtaler og samarbeide med politikere

Bli medlem!
Enkeltmedlem 100 kr
Familemedlem 200 kr
Kontonr 1815 22 29859
Les mer... [ 06.08.10 ]

Åpningstider fritidsklubben
For åpningstider miniklubb og fritidsklubb, se ilseng vel på facebook

Ilseng VelIlseng Vel
villav. 3-5
2344 Ilseng

e-post: ilsengvel@gmail.com
Les mer... [ 11.08.10 ]Ilseng -et fengslende sted


Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2010