Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Ilsengprisen 2018

av Jan Erik Olafsen [25.06.15 09:51]
Utskriftsvennlig side

HAR DU EN KANDIDAT TIL ÅRETS ILSENGPRIS?

Send ditt forslag med en kort begrunnelse til juryformann Jan Erik Olafsen, senest 31 juli
Ilsengprisen
Har du en god kandidat til Ilsengprisen? Dette er en pris som gis til personer som har gjort en uegennyttig innsats over tid for Ilseng og befolkningen her. ("Uegennyttig" betyr at man ikke selv har økonomisk eller annen gevinst av denne innsatsen).
Send ditt forslag til Jan Erik Olafsen , så vil en jury forhåpentligvis finne fram til den som stikker av med årets pris.
Prisen blir delt ut på fredags arrangementet under ILSENGDAGENE 2018
Adresse:
Villavegen 26
2344 ILSENG
MAIL: jolafs1@gmail.com

<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006