Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Tillitsvalgte


TILLITSVALGTE FOR 2022
Årets styre:
Leder Rune Pettersen
Nestleder Jan Erik Olafsen
Kasserer Ragnhild Sørlie
Sekretær Stig Jostein Engen
Styremedlem Christin Stensli
1. vararepresentant Britt Eva Petersen
2. vararepresentant Roy Ånund Wilson

Arrangementskomité:
Aina Paulsen
Grete Evensen
Rune Lund


Revisorer:
Børge Kristoffersen
Leif Erik Grønvold
Leiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Telefon nr 96017382


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006