• Hovedsiden
 • Alle nyheter
 • Hvem er vi?

 • Kulturlandskapet
 • Skogen
 • Svartelva/lageråa
 • Starene
 • Dammer
 • Historie

 • Fra Ilseng
 • Fugler
 • Amfibier
 • Natur

 • Linker til andre sider


Hør på fuglesang
Jon Lurås fra Løten har sammen Helge Kvam laget 3 CD'er med fuglesang med kommentarer. Her er en smakebit på lydboken til svart hvit fluesnapper.
Les mer...

Kanadagås med unger
Mai 2017 kom to kanadagås med 6 unger oppover Svartelva ved Horne Bru
Les mer...

Bever dusjer til jul 2016
Anna Marte Botten filmet en bever desember 2016 i utløpet av kvennveita på Bjørby.
Les mer...

Kattugle og Kvinand
Mai 2017 sjekket Trond Vidar en ugle/andekasse og oppdaget to ungleunger og en kvinandunge i samme reir

Gåsunger, et vårtegn
Les mer...

Ugler i skogen
foto john willy andersen
John Willy Andersen er ute i skog og mark og kom over denne ugla i Mosjømarka Da han var 3 meter unda våknet den og stakk av


Les mer...

Bekkeblomster kun en kort tid!
Les mer...

Grønnstilk ved Rokosjøen
Les mer...

Stjeler stærkasse
Hullet i denne naturlige kassen er sansynligvis laget av en flaggspett og passer for en stær. Spettmeisen hadde lyst på boligen og klarer å tette igjen hullet med jord/leire til passe størelse.
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Bombeuke 23 på Starene 2014
Utskriftsvennlig sideI fuglemiljøet kalles det en bombeuke når skjelne fuglearter dukker opp. I uke 23 ble både Østsanger og Busksanger registert. Østsanger med totalt ca 100 observasjoner i Norge og det er en ny art på Starene.
Busksanger med ca 10-20 observasjoner i Norge årlig er kjent på Starene fra før. I 2009 hekket den som Norges første sikre hekkefunn av arten i vegetasjonen der hvor dagens parkeringsplass til Feltstasjonen er.


Østsanger foto: Jan Fredrik Bøhler-Iversen Skilles fra Gransanger på vingebånd hodetegninger og vingeformel.

Uke 23 har Starene fått sin egen bombeuke. Det ble først ble ringmerket en Busksanger på tirsdag og deretter en Østsanger på torsdag.
Anders AAnje og Erlend Harstad gikk en runde for å sjekke nettene. Da de kom til heisenettet kl 0815 så det ut som det hang en vanlig Gransanger i nettet, men da de heiset ned nettet fikk de store øyne da de med observange øyne så at dette ikke var en vanlig gransanger.

I motsetning til gransangeren hadde denne et lite lyst vingebånd og en kraftigere øyebrynstripe. De ble fort enige om at dette måtte være en østsanger.

Det ble tatt noen telefoner og fuglen ble lagt ut på bombevarsleren ( et varslinssystem for sjeldne fugler hvor det da tikker inn en sms om observasjonen til de som er tilkoblet systemet) Det ble gitt beskjed om at fuglen slippes kl 0915. Da var det mange fuglefolk som fikk blodpumpa til å gå. Noen som fikk audiens fra sjefen for å forlate jobben for en stund, og noen som var for langt unna til å rekke det.


Busksanger foto: Anders AAnje Forvekles med den mer vanlige Myrsangeren på våre kanter. Busksangeren har kortere vinger annen vingeformel og mindre kontraster i vingene.

Mens fuglefolket var på vei ble det gjort en grundigere sjekk av fuglen hvor det ble notert diverse mål, vingeformel og kjennetegn. Det ble utelukket andre arter og fuglen kunne med sikkerhet bestemmes til en Østsanger. For å unngå for mye stress på fuglen, ble den lagt tilbake i posen sin til alle de som ga beskjed om at skulle komme hadde kommet.

Fuglen ble kyndig vist frem for de 12 fremmøtte som knipset i vei med både små og store linser. Kl 0915 ble fuglen sluppet og fløy lykkelig avgårde med en liten blank ring om beinet. Nå var det flere som kunne sette seg i bilen med nytt kryss og returnere tilbake til arbeidsplassen topp motiverte og mer produktiveJ


Framvisning av Østsanger foto : Jan Fredrik Bøhler-Iversen
Erlend Harstad viser stolt fram Østsangeren til de fremmøtte. Tord Kristian Horne er også meget interessert når det er noe spennende på gang.

Som et eksempel på slike bombeuker er Utsira, like ved Haugesund. Første uka i oktober, da kryr det av sjeldne fugler og fuglefolk. Det er nesten så det er flere fuglefolk på øya enn det er fastboende.

Ilseng.net takker Jan Fredrik Bøhler-Iversen for tekst, bilder på epost


<<Tilbake


25.05.19
Fuglens dag


Nrk lager program om dammer 2019
Nrk vil lage et program om hvordan våtmarksgruppa i NOF går fram når det planlegges og graves tjern og dammer. Opptakene til fjernsynsprogrammet starter i november.
Les mer...

Lerkefalk hekket på Starene 2019
Den meget sjeldne lerkefalken hekket i den store furua på jordet rett foran Starene Feltstasjonen i sommer 2019
NOF fikk ringmerket 3 unger der. Dette var ringmerking nr. 200 i Norge. Bestanden er anslått il ca. 50 par i Norge. Fuglene overvintrer i tropisk Afrika.
Les mer...

Dronefilm fra Starene 2015
Våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Hamar har fått laget en video fra luften over området Starene ved Horne på Ilseng som hører til Romedal i Stange kommune. Våtmarksgruppa har prosjektert og laget ca 160 dammer, de fleste i Hedmark, men også rundt omkring i hele landet.
Les mer...

Kart over Ilsengstiene
Kart revidert mai 2019

Les mer...

Bilder Starene + natur Ilseng
Les mer...

166 fuglearter registrert
Les mer...

Om Starene + Natur på Ilseng
Dette er en side som vil fortelle om det flotte kulturlandskapet vi har.
Les mer...

NOF avd. Hedmark
Boks 90, 2401 ElverumTranene kommer langveis fra
Les mer...

Heggspinnmøllen kommer i juni
Les mer...

2007 Spurvehauk ringmerkes
Les mer...

2005 Luftig Stokkand i hagen
I 2005 fikk Reidar Skjønsberg uventet besøk i hagen. Reportasjen er funnet i fuglevennen 15 fra 2006.
Les mer...

2007 Dvergsvane på Staren
Les mer...Ilseng.net/natur - design/kode: Kroglund Media © 2008