• Hovedsiden
 • Alle nyheter
 • Hvem er vi?

 • Kulturlandskapet
 • Skogen
 • Svartelva/lageråa
 • Starene
 • Dammer
 • Historie

 • Fra Ilseng
 • Fugler
 • Amfibier
 • Natur

 • Linker til andre sider


Hør på fuglesang
Jon Lurås fra Løten har sammen Helge Kvam laget 3 CD'er med fuglesang med kommentarer. Her er en smakebit på lydboken til svart hvit fluesnapper.
Les mer...

Kanadagås med unger
Mai 2017 kom to kanadagås med 6 unger oppover Svartelva ved Horne Bru
Les mer...

Bever dusjer til jul 2016
Anna Marte Botten filmet en bever desember 2016 i utløpet av kvennveita på Bjørby.
Les mer...

Kattugle og Kvinand
Mai 2017 sjekket Trond Vidar en ugle/andekasse og oppdaget to ungleunger og en kvinandunge i samme reir

Gåsunger, et vårtegn
Les mer...

Ugler i skogen
foto john willy andersen
John Willy Andersen er ute i skog og mark og kom over denne ugla i Mosjømarka Da han var 3 meter unda våknet den og stakk av


Les mer...

Bekkeblomster kun en kort tid!
Les mer...

Grønnstilk ved Rokosjøen
Les mer...

Stjeler stærkasse
Hullet i denne naturlige kassen er sansynligvis laget av en flaggspett og passer for en stær. Spettmeisen hadde lyst på boligen og klarer å tette igjen hullet med jord/leire til passe størelse.
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Nyheter

Vedlikehold av Starene Feltst. 2023
Starene Feltstasjon trenger vask og vedlikehold slik som alle andre hus. Ornitologisk avdeling Hamar ved Våtmarksgruppa tok en dag da det endelig var oppholdsvær. Det ble ryddet, vasket, støvsugd ved hjelp av strømaggregat og beiset utvendig. 6 stk møtte opp denne onsdagen den 30.08.23 >>Les mer...

To hele sider i Nationen 24.01.2023
Den 24.01.23 hadde Nationen to hele sider om Våtmarksgruppa som har "Gravd opp 170 dammer." Trond Vidar Vedum og Våtmarksgruppa har restaurert 170 dammer og tjern i kulturlandskap over hele landet de siste 30 årene. >>Les mer...

25.mai 2019 Fuglens dag
Nok en fin fuglens dag på Starene Feltstasjon med tradisjonelt program. Dagen er lagt tilrette for barna. Flere kunne tatt turen til Starene, det er mye å se og lære for både barn og unge. Programmet var fuglekasse snekring, gjette navn 10 fugleslag, , livet i dammen, fuglemerking, foredrag og tegnekonkurranse. >>Les mer...

Trekkfuglene kom 29.03.19
På Horne kan vi se når våren kommer målt etter når det blir vann i flomdammen. Tidspunktene varierer fra 10.03 i 2015 til 10.04.18. Det blir nesten en måned forskjell. I 2019 kom vannet og noen trekkfugler fredag 27.mars. Det er observert gåseflokker noen dager før dette. >>Les mer...

Dammer på Starene restaureres 2018/19
Mange dammer i kulturlandskapet klarer seg bra, mens andre kan få problemer med gjengroing. Ved Starene Feltstasjon er det i vinter restauret to dammer og en i Harstadskogen langs Ilsengstiene >>Les mer...

Isfugl ringmerket 05.06.18
Helge Kapelrud skriver på sin FB side den 06.06.2018. "En stor opplevelse på Starene Feltstasjon i dag. Anders Aanje fikk en isfugl hunn i nettet! En ekstra bonus var at dette skjedde den dagen datteren hans var der med skoleklassen sin for å se på ringmerking!" >>Les mer...

Trekkfuglene kom 10.04.2018
Våren på Ilseng kan måles når vannet kommer i flomdammen på Horne. Idag var det noe vann og et sangsvanepar hadde slått seg ned. Helge Kapelrud kunne også fortelle at han hadde sett en flokk snøspurv og noen stokkender. >>Les mer...

Fuglevennen 2018 Vår 15 årgang
Trond Vidar Vedum er medredaktør i Fuglevennen. Et blad som Norsk Ornitologisk Forening og endel andre utgir. I denne utgaven er det to artikler fra Ilseng. "Andungen i uglekassa" og "Et fuglekarnapp gir opplevelser og aktiviteter med fuglene". >>Les mer...

Fuglens dag 10.07.17
Fuglens dag be arrangert noe senere enn vanlig. Det pleier å være 3 helgen i mai. Programmet er som vanlig, fuglekassesenkring, natursti, tegnekonkurranse, artsbestemme fugl, livet i dammen, visning av dronefilm og foredrag om ringmerking. Det blåste så mye at ingen fugler kom i nettet denne gang. >>Les mer...

Død bever i kvennveita på Bjørby
Trond Vidar tømte kanalen for vann for å reparere og tette ganger som beveren hadde laget. Så fikk han se noe svart på bunnen, først trodde han at det var en søppelsekk, men ved nærmere ettersyn var det en død bever >>Les mer...

Svanene kom 13.03.2017
Noen svaner og andre trekkfugler kom mandag 13.03.17, men svaner var observert noen dager tidligere. De er gjerne å rekognoserer og ser om det er fornuftig å komme nå eller vente noen dager. Nå den 20.03 er det ca 70-80 svaner på jordet og den foreløpig lille flomdammen. >>Les mer...

Trekkfuglene kom 17.03.2016
Så er en av vårens vakreste eventyr her igjen. Trekkfuglene kommer til Starene før snøen er borte og vårvannet fyller jordene. >>Les mer...

Fuglens dag 30.05.2015
Mange trosset regnværet og møtte opp på fuglens dag på Starene feltstasjon. 10 fugler ble stilt ut og deltagerne skulle artsbestemme disse, det var turløype med observasjoner, livet i dammen, fuglekasse snekring, ballkasting opp i fugleholker og kaffeservering. Og det var miniforedrag om merking av fugler osv. Flott tilrettelagt spesielt for barn. >>Les mer...

40 stk Hamarspeiderne på Starene
Onsadag tok Trond Vidar Vedum imot 40 speidere fra 5.Hamar tropp til omvisning på Starene feltstasjon. De fikk se ringmerking, utstoppende fugler innomhus og en tur til Startholttjernet >>Les mer...

Svanene kom 10.03.15
Våren kom tidlig i 2015. Det har vært opservert enkelte svanepar i førsten på mars.Tirsdag morgen 10.03.15 satt en hel flott i halmstubben mellem flomdammen og veien.

Dammer restaurert vinter 2015
En dammer er gravd ut i løpet av vinteren 2015

Ilsengstiene turprogram 2018
>>Les mer...

Romedal Bygdekvinner på Starene
Onsdag 17.09.2014 hadde Romedal bygdekvinner omvisning på Starene Feltstasjon. Omviser var Trond Vidar Vedum. Han kan fortelle at feltsatsjonen blir mye brukt og det er mange grupper som tar kontakt og ønsker et besøk. Det kan kombineres med et eget møte og det r plass til ca 20 stk inne på huset. >>Les mer...

Ospelund offer for uvær 04.08.14
Mandag 04.08.2014 kom et voldsomt uvær østfra med regn og torden. Men det var nok vinden som blåste trærne over ende. Ved ospelunden øst for Starene feltstasjon blåste det ca 15 store trær over ende >>Les mer...

Bombeuke 23 på Starene 2014
I fuglemiljøet kalles det en bombeuke når skjelne fuglearter dukker opp. I uke 23 ble både Østsanger og Busksanger registert. Østsanger med totalt ca 100 observasjoner i Norge og det er en ny art på Starene.
Busksanger med ca 10-20 observasjoner i Norge årlig er kjent på Starene fra før. I 2009 hekket den som Norges første sikre hekkefunn av arten i vegetasjonen der hvor dagens parkeringsplass til Feltstasjonen er.
>>Les mer...

Starene. Bett Jahres Fond 21.05.14
Bett Jahres Fond hadde onsdag 21.05.14 styremøte på Starene Feltstasjon. De har gjennom mange år støttet søknader til dam prosjekter fra Våtmarksgruppa i NOF Hamar. Våtmarksgruppa hadde en ny søknad inne som ble styrebehandlet. >>Les mer...

Fuglens dag 24.05.14
Lørdag 24.mai var det igjen klart for Fuglens dag. Været var det store spenning-momentet. Fredag kveld regnet det kraftig, men lørdag var det opphold og endel sol. Det ble en fin dag og mye å lære for mange av oss. >>Les mer...

Nytt uthus på Starene Feltstasjon
Starene Feltstasjon bygger nytt kombinert uthus og utedo. Uthuset blir 2,25x5m tilsammen. Dette uthuset vil gjøre alt mye enklere med overnattinger, besøk osv. Det er meningen at gående på Ilsengstiene kan benytte utedoen. >>Les mer...

NOF Årsmøte 2014 på Starene
Ornitologisk Forening Hamar var vert for årsmøte og Malungen var stedet. Lørdag ble årsmøte avholdt og søndag den 27.04.14 var det tid for ekskusjon på Starene Feltstasjon. Vertene Trond Vidar Vedum og Tord Kristian Horne kunne stolt vise frem området i strålende sol og nyutsprunget bjørkeløv >>Les mer...

Omlegging av stien på Starene
Det er mange hensyn å ta på Starene med det rike fuglelivet og den store aktiviteten som Starene Feltstasjon har fått. Det betyr at noen kjøreregler må opparbeides og evalueres etterhvert. Ilsengstiene fikk klarert at stien kunne gå langs Starelva nord for Feltstasjonen og øst for dammen. Det viser seg at trafikken ble i største laget for ringmerkingen. >>Les mer...

Infotavler på Starene Feltstasjon
I løpet av april 2014 ble det satt opp nye infoskilt på Starene Feltstasjon. Ilsengstiene går forbi Feltstasjonen og en infotavle om Ilsengstiene er satt opp på veggen på boden. Trafikken har dermed økt og i og med at dette er innlandets største ringmerkingsstasjon for fugl, er det nødvendig å opplyse brukerne om ringmerkingsarbeid og regler >>Les mer...

Vårtrekket startet 01.03.14
I 2013 kom våren sent, det var snø til langt ut i april. Vinteren 2014 har vært mild og tidlig i februar forsvant snøen uten at det ble noe vann i flomdammen. Men det er vann i vanningsdammen lenger syd. Søndag 09.03 var det ca 45 svaner på plass og noen gjess >>Les mer...

Oter i Svartelva jan.2014?
Ilseng.net gikk øye på noe svart ved vannkanten like sør for Horne bru og heldigvis var kamera innen rekkevidde. Vi fikk tatt noen bilder før den forsvant i vannet. Zoomområdet kunne vært bedre, men det var 120mm vi hadde for hånden. >>Les mer...

Trond V Vedum med diktsamling
Trond Vidar Vedum har skrevet dikt om naturen i mange år og nå utgis de i en bok. Tittelen er Det er nå det skjer. Dikt fra naturen
>>Les mer...

Starene Feltst. bygger uthus+do
Starene Feltstasjon blir flittig brukt savner en permanent løsning for en do. I tillegg har stasjonen en del utstyr som trenger et uthus. Det er i ferd med å komme på plass. Det blir satt opp på nordsiden av Feltstasjonshuset >>Les mer...

Ilsengstiene går forbi Starene
Starene Feltstasjon er et flott område. Det har til nå vært mest fugleglade som har brukt området. Nå kan også andre ta i bruk Starene som et turområde. Tilretteleggingen er nå mye bedre etterat www.ilsengstiene.no er etablert. >>Les mer...

En enslig svane igjen 05.06.13
5 juni er det en enslig svane som går på åkeren eller det som skal bli åker. Våren er ekstrem sen og våt. Det er vel en knoppsvane, kanskje den som ble satt ut i vår. Den ble tatt vare på i vinter ute på Nes. >>Les mer...

Fuglens dag 26.05.13
Ca 80 stk hadde funnet veien til Fuglens Dag på Starene denne flotte søndagen i mai. Store og små koste seg med ringmerking, fugletippekonkurranse, fuglekassesnekring og fugletegning med saft og kaffe attåt. >>Les mer...

Knoppsvane slippes fri 16.04.13
En knoppsvane ble funnet i Ringsaker i februar av viltnemda. Den hadde da ikke tilgang på åpent vann og ville ikke klart seg gjennom vinteren. Fuglevakta har tatt vare på den og nå var tiden kommet for å slippe den fri. >>Les mer...

Rapport fra Starene våren 2013
Her vil vi så lagt vi kan skrive om hva som skjer på Starene. Det blir en "blogg" der det første som skjedde er nedest, det nyeste øverst >>Les mer...

Skifilm fra Ilseng påske 2013
Ilseng.net lagde en skifilm der også Starene er med. Derfor viser vi den også her på "Starene-natur på Ilseng" >>Les mer...

Starene Feltst. åpen lørdager 2013
Velkommen til en fugleprat på Starene Feltstasjon. Hver lørdag i april og mai er det åpent kl.11-13. Kaffe og kjeks/kaker kan kjøpes. Under les mer... skal ilseng.net forsøke å skrive om de åpne lørdagene >>Les mer...

Starene feltstasjon brukes
Stangeavisa kunne medele at Starene feltstasjon hadde besøk av VGS3 fra Kjeller VGS som vil bygge sin en dam. Ved Starene feltstasjon er det gode tips å få. Våtmarksgruppa i Hedmark har bygget over 150 våtmarksdammer så de har utarbeidet veiledningshefter og underlag de kan bruke >>Les mer...

Lomvi strandet i uværet på Ilseng
I høst har store mengder med lomvier dukket opp i indre Oslofjord og i innlandet. En fugl landet på Ilseng 18 sep.2012 og ble plukket opp langs Løkenvegen av Hermann Holager. >>Les mer...

Starene offisielt åpnet 21.09.12
Nils A Røhne fikk æren av å åpne Starene Feltstasjon 21.09.12. Det var en stor dag for alle distrikets ornitologer. Starene stetter virkelig Ilseng på kartet. Våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hamar er den eneste Våtmarksgruppa i Norge og de reiser land og strand rundt og forteller hvor fint det er på Starene, og hvor godt samarbeid det er mellom myndigheter, bønder og fuglefolk. >>Les mer...

Ilseng.net trenger hjelp
Ilseng.net har hatt denne hjemmesiden "Starene + natur på Ilseng" noen år. Inneholdet ble gjennomgått for mange år siden ved Trond Vidar Vedum, men er nå moden for en revisjon. Tidspunktet passer nå bra ettersom Starene Feltstasjon taes ibruk. Det er ønskelig med hjelp fra NOF til nytt innhold og vedlikehold av siden. Ta kontakt med Hans Kroglund 994 05 214 epost ilseng.net(at)gmail.com

Åpning Starene feltstasjon 21.09.12
Fredag 21.sep. 2012 blir det offisiell åpning ved ordfører Nils A. Røhne kl 12.00 Det er Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark, Våtmarksgruppa som har stått for byggingen av Starene feltstasjon. >>Les mer...

Starene omtalt i Nationen 2012
Lørdag 26.05.12 hadde avisen Nationen et kjempebilde og reportasje om de involverte bøndene og arbeidet med våtmarksområdet Starene ved Horne. Da ble "fuglens dag" arrangert der og de kunne vise frem den nye feltstasjonen. >>Les mer...

13.03.12 Trekkfuglene kom
Det ble tidlig vår iår og bare noen timer etter at flomdammen fylte seg opp kom trekkfuglene. Tirsdag den 13 var mellom 20 og 30 sangsvaner og kanadagås på plass. Like sikkert er at ornitologene er like fort på plass. Det er noe spesielt med våren. >>Les mer...

2011 årets ringmerking ferdig
Årets ringmerking ble avsluttet lørdag 15.10.11 og Anders Aanje og Erlend Harstad gleder seg til nytt felthus på 50m2 blir ferdig til 2012 sessongen >>Les mer...

Byggestart for Starene feltstasjon
Nå er det byggestart for nytt observasjonshus ved Starene. Det er våtmarksgruppa i Ornitologforeningen som er primus motor for å vise frem Starene og hva de har fått til der sammen med grunneiere og endel prosjektmidler. Nå har de skaffet kr 200.000 av budsjettet på 450.000. >>Les mer...

2011 sep. Fugler på vei sørover
Etter det voldsomme regnværet søndag den 04.09.11 ble flom i Svartelva og på Hornejordet. På noen få dager kom fugler på vei sørover og spiser og hviler før de reiser videre. >>Les mer...

Bever felte kjempeosp
Ved vårflommen kommer det mye kvister og busker nedover Svartelva. Mer skjelden er det med slike dimmensjoner som denne ospa på 35-40cm i diameter som i tillegg er felt av en bever. >>Les mer...

Morgenstemning ved Starene
Heldig er den som kan sykle på jobb forbi Starene ved Horne i fint vær og med fotokamra i ryggsekken. Denne torsdags morgenen hadde de fleste fuglene samlet seg sør i dammen og stemningen var praktfull med lerkesang høyt i sky. >>Les mer...

Fuglene kom 1. april 2011
Det var ingn aprilspøk at fuglene denne våren ventet helt til 1. april med å komme. Det var det kalde været med for lite lite snøsmelting som gjorde at de møtte vente så lenge. >>Les mer...

Høst ved Rokosjøen
Ilseng.net har lesere også i Løten og John Willy Andersen er en ivrig fotograf og her er et nytt bilde fra Rokosjøen høsten 2009. Han sender også bilder til HA, de er ofte å der også. >>Les mer...

NRK1: Ilseng med i Ut i Naturen
NRK 1 med programmet Ut i Naturen hadde fulgt Våtmarksgruppa i Hedmark med Ilsengs egen Trond Vidar Vedum som veldig sentral person. Denne gruppen har fått i stand over 100 dammer i Hedmark og samarbeidet med grunneiere er et eksempel til etterfølgelse. >>Les mer...

Er det noe fisk i Svartelva?
Det lurer et laksand par på som for tiden holder til i Svartelva ved Horne bru. Dette er en and som er ganske stor, i følge en fuglebok fra 1,2-2 kg. Den lever for det meste av fisk. I følge registeringen av arter på Starene, er dette en skjelden gjest herover. >>Les mer...

HHT tur: Trekkfuglene på Horne
HHT sin årlige tur til Horne måtte flyttes 2 uker frem i tid til 16 april grunnet den sene våren. Det var mye folk, godt med trekkfugler og de ca. 40 fremmøtte hadde mange kikkerter og 10 ornitologer til disposisjon for å få hjelp til å bestemme artene de så. >>Les mer...

Rapport uke 16 Hornejordet
Trond Vidar Vedum kan rapportere om følgende antall fugler søndag 12 april. Han ber også om at folk ikke går mot fuglene,men holder seg på vegen så fuglene får ro. >>Les mer...

Påsken kom med våren
Uke 15 ble det fart på snøsmeltingen og jordet på Horne ble fylt med vann og fugler.
Alt ligger tilrette for HHT sin vårtreff på Horne torsdag 16 april
>>Les mer...

Venter på våren 2009
HHT måtte utsette arrangementet "fugletrekket på Horne" fra i dag 02 april til 16 april grunnet den sene våren. Jordene som nå vanligvis er fulle av vann og trekkfugler, er nå snøkledde. >>Les mer...

Januar 2009. Starholtjernet utvides.
I flere år har Norsk ornitologisk forenings, våtmakrsgruppe gravd ut dammer på Starene med tanke på fuglelivet. Starholtjernet er det største prosjektet og det har utviklet seg et rikt fugleliv her. >>Les mer...

Himmelen byr på farger nov 2008
Været mandag 10 november var ganske dårlig med vind og regn stort sett hele dagen. Like før mørkets frembrudd var forvandlingen total. Himmelen lyste opp kl 15.45 og det varte noen minutter.

Tranene trener formasjon
Tranene trener formasjonsflyging for de skal fly til sydligere strøk. Det gjelder å finne den rette formasjonen som krever minst energi. Da må de legge seg i trening. >>Les mer...25.05.19
Fuglens dag


Nrk lager program om dammer 2019
Nrk vil lage et program om hvordan våtmarksgruppa i NOF går fram når det planlegges og graves tjern og dammer. Opptakene til fjernsynsprogrammet starter i november.
Les mer...

Lerkefalk hekket på Starene 2019
Den meget sjeldne lerkefalken hekket i den store furua på jordet rett foran Starene Feltstasjonen i sommer 2019
NOF fikk ringmerket 3 unger der. Dette var ringmerking nr. 200 i Norge. Bestanden er anslått il ca. 50 par i Norge. Fuglene overvintrer i tropisk Afrika.
Les mer...

Dronefilm fra Starene 2015
Våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Hamar har fått laget en video fra luften over området Starene ved Horne på Ilseng som hører til Romedal i Stange kommune. Våtmarksgruppa har prosjektert og laget ca 160 dammer, de fleste i Hedmark, men også rundt omkring i hele landet.
Les mer...

Kart over Ilsengstiene
Kart revidert mai 2019

Les mer...

Bilder Starene + natur Ilseng
Les mer...

166 fuglearter registrert
Les mer...

Om Starene + Natur på Ilseng
Dette er en side som vil fortelle om det flotte kulturlandskapet vi har.
Les mer...

NOF avd. Hedmark
Boks 90, 2401 ElverumTranene kommer langveis fra
Les mer...

Heggspinnmøllen kommer i juni
Les mer...

2007 Spurvehauk ringmerkes
Les mer...

2005 Luftig Stokkand i hagen
I 2005 fikk Reidar Skjønsberg uventet besøk i hagen. Reportasjen er funnet i fuglevennen 15 fra 2006.
Les mer...

2007 Dvergsvane på Staren
Les mer...Ilseng.net/natur - design/kode: Kroglund Media © 2008