• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Høsttur 16.sept. 2009
Utskriftsvennlig side

Vi besøkte Glomdalsmuseet i Elverum der vi fikk omvisning i tatermuseet, deretter gikk turen til Lyshaven der vi fikk en kort orientering om kunsten å lage lys. Siste stopp på turen var hos Ole Nashaug i Vangsåsen hvor vi fikk se Mammuthhuset og fikk en orientering om hvordan jordskorpa har forandret seg opp gjennom tidene.
Med Per Arnes Bussreiser og Bjørn Sømo som sjåfør startet høstturen fra Ilseng 16. sept. kl. 10.30 presis. Landskapet på Hedmarken tar seg bra ut en vakker høstdag i midten av september. Dette la pensjonistene merke til mens skravla gikk på vei ut mot Romedal. Det kom flere fra Romedal ombord, og Oskar kunne ønske alle velkommen. Bussen satte kurs mot Glomdalsmuseet, hvor feilbooking og ventetid overrasket oss. Vi nyttet tiden til kaffedrikking og beskuelse av gamle gjenstander fra Østerdalen og Solør. Omsider slapp den dyktige guiden Kjersti Berget til med omvisning og orientering inne på Tatermuseet.
Romanifolket brukte romani (taterspråk) seg imellom. Dette har om lag 60% fellestrekk med indisk, og trolig kommer romanifolket fra Vest India. Taterne har en annen religion enn oss (men har stadig bibelen med seg).
I Hedmark har vi hatt mange tatere, særlig i Våler. De kom via Danmark og Sverige til Norge litt før 1515. I lang tid brukte Romanifolket hestetransport mens de reiste omkring og solgte varer. Handelsbrevet bar de på seg. I 1951 tok dette slutt da vi fikk en dyrevernlov. Myndighetene forsøkte å gjøre taterne bofaste og vi fikk Vergerådsloven i 1898, Løsgjengerloven i 1900 og Handelsloven i 1929. Taterene fortsatte imidlertid sin livsstil, brukte sykkel eller bil og bodde i pyramidetelt, senere campingvogner. Taterene var flinke håndverkere, knivsmeder, blikkenslagere med videre. Ved festlige anledninger bærer de gjerne tradisjonelle klesdrakter.
Taterene hadde en lang og vond periode etter reformasjonen i 1536. I flere land ble de lyst fredløse og opplevde "fantejakt". Dessverre laget også Misjonen og kirkens folk vanskeligheter for taterene i vårt land. En ville utrydde deres identitet. Dette er et svart kapittel i vår historie.
I dag har har taterene det noenlunde bra i Norge, bedre enn i Sverige, Danmark og Tyskland. Før vi kjørte videre til Lyshaven, takket Oskar for den lærerike orienteringen.
Vår dyktige sjåfør manøvrerte bussen like fram til inngangen til låven som er innredet til festlokale og utstillingslokale. Alle ble ønsket velkommen av Vigdis Andrå og Bjarne Anderssen som driver stedet. Vi fikk servert wienerbrød og kaffe, mens Vigdis og Bjarne orienterte om bedriften. Det er mange finesser som skal til for å framstille de kunstferdige lysene. Dette er håndarbeide som det tar lang tid å lære.
Starten skjedde på slutten av 2004, men det ble mye prøving og feiling før en kom dit hvor bedriften er i dag. Foruten på Østerhaug Gård har en også andre utsalgssteder, blant andre i Elverum og Geiranger. Vigdis og Bjarne fikk stor takk for gaver, bevertning og orientering. Flere pensjonister nyttet anledningen til å kjøpe av de utstilte produktene, før vi for videre til spisestedet "Forstmann". Der ble det servert elgkarbonader til 49 sultne pensjonister.
Etter middagen kjørte vi oppover til Vangsåsen hvor bjørkerust hadde satt høstfarge på mye av bjørkeskogen. Fra Mammuthuset er det panoramautsikt over store deler av hedmarken, og vi ble stående en god stund og beundre landskapet. Ole Nashaug ønsket velkommen og bød på kaffe og hjemmebakt kringle. På en enkel måte orienterte han om bevegelsene i platene som jordskorpen består av i den lange grunnfjellperioden. "Kollisjonen" mellom Grønland og Norge kunne seinere være årsak til dannelsen av Den Kaledonske Fjellkjeden (Jotunheimen m.v.) Ole viste også fram fossiler fra kambriumsystemet (trilobitter, pigghuder, brachiopoder) På grunn av en forkastning (nedsynkning av jordskorpa) er mye av bergartene fra Ordovicium og Silur bevart i Mjøsdistriktet.
Ole brukte mye tid på omtale av mammuten, en nær slektning av den indiske elefanten. Dette dyret døde ut for om lag 10000 år siden. Ole viste fram tenner av mammut som er funnet i Mjøsdistriktet og Gudbrandsdalen.
Den store interessen og engasjementet som Ole har for geologi og dette utdødde dyret imponerte oss alle. Han ble da også behørig takket av Oskar. På veien hjemover kunne vi være enige om at høstturen denne gangen var svært lærerik.


<<Tilbake
Medlemskontingent 2023
Pga forhold som det er orientert om på flere medlemsmøter, kan det skje at vårt aktivitetsnivå blir litt lavere i 2023. Men foreningen vil bestå, og årskontingenten blir som før (mindre enn halvparten av kontingenten i Pensjonistforbundet).
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006