• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter - fra 25.4.24
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet. De ble endret på ekstraordinært årsmøte den 25.4.24.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Historie

Ilseng Pensjonist Forening 22.04.1975
Ilseng Pensjonist Forening ble stiftet 22.04.1975, etter initiativ fra Ilseng Arbeiderlag og Ilseng Arbeiderlags Kvinnegruppe. Ca. 50 pensjonister hadde møtt opp. De ble ønsket vel møtt av Hans Nordsveen som orienterte om arbeidet som var lagt ned forut for møtet.

Her finner du en liten, kortfattet, oversikt over foreningens historie.
>>Les mer...

Medlemskontingent 2024
Årskontingenten for 2024 er fortsatt kr 200,-
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006