• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Ilseng Pensjonist Forening 22.04.1975
Utskriftsvennlig side

Ilseng Pensjonist Forening ble stiftet 22.04.1975, etter initiativ fra Ilseng Arbeiderlag og Ilseng Arbeiderlags Kvinnegruppe. Ca. 50 pensjonister hadde møtt opp. De ble ønsket vel møtt av Hans Nordsveen som orienterte om arbeidet som var lagt ned forut for møtet.

Her finner du en liten, kortfattet, oversikt over foreningens historie.


22.4.1975 ble det besluttet å starte foreningen. Navnet ”Ilseng Pensjonistforening” ble valgt. For å lede foreningen ble det valgt et styre som kom til å bestå av følgende medlemmer:
Formann: Nicolai Syverinsen
Nestformann: Karl Søderlind
Kasserer: Sigurd Nordby
Sekretær: Ingeborg Skjønnhaug
Styremedlem: Nils Olsen
Varamenn: Ågot Madsen
Olaug Skjønsberg.

Den 7. mai 1975 ble det første styremøtet holdt hos Nicolai Syverinsen.Der ble det blant annet bestemt at første medlemsmøte skulle holdes tirsdag 27. mai kl. 1700 på Ilseng Samfundshus.
Der ble det vedtatt at kontingenten skulle være Kr. 10,00 for 1975. Det var underholdning av Simensen og Jensen, og servering av kaker gitt av Kvinnegruppa. Kaffe ble betalt av foreningen. Det ble vedtatt at foreningens første tur skulle gå til Malungen. Det var også utlodding som innbrakte kr. 439,10.
Senere har det vekslet litt med sted for medlems møter. Som Breidablikk Skole og Fredheim grendehus ved ”Bryhnfilialen”.
Nicolai Syverinsen satt som formann i foreningen til 1980 da Karl Søderlind overtok. Han satt til 1982 da Magnhild Kristiansen overtok. Etter Magnhild Kristiansen overtok Sigurd Pettersen og satt som formann fram til Oskar Petersen overtok som leder i år 2000. Oskar var leder fram til årsmøtet i 2016, og han ble da etterfulgt av Tove Holter. Tove overlot stafettpinnen i 2019 til Rolv Bråthen.

Foreningen har opp gjennom årene arrangert mange fine turer, minst et par turer i året. Ved inngangen til 2011 hadde foreningen 110 medlemmer. I tiden fram mot 2017 drev Oskar og hans styre en svært aktiv medlemsverving, og medlemstallet var på det meste oppe i 135. Fra 2017 har foreningen merket godt at medlemsmassen har blitt eldre. Mange har falt fra, eller fått helsemessige utfordringer. Ved inngangen til 2019 var medlemstallet igjen nede på 110.

På årsmøtet i 2019 ble det bestemt at foreningen igjen skulle meldes ut av Pensjonistforbundet, etter å ha vært medlemmer der i mange år. Dette vil bli effektivt fra 1.1.20. Foreningen vil da igjen verre selvstendig, og kunne fastsette kontingent og andre forhold selv. Våren 2019 gjør foreningen et forsøk på å komme de "yngre pensjonistene" i tale, for å se om vi kan bli mer interessante for den nye gruppen av pensjonister.

I svært mange år, sannsynligvis fra 1997, har foreningen arrangert ukentlig Trim og Trivsel på Ilseng Samfunnshus. Dette består av 1 time trim og fysisk aktivitet, etterfulgt av felles kaffe og skravling.<<Tilbake
Medlemskontingent 2023
Pga forhold som det er orientert om på flere medlemsmøter, kan det skje at vårt aktivitetsnivå blir litt lavere i 2023. Men foreningen vil bestå, og årskontingenten blir som før (mindre enn halvparten av kontingenten i Pensjonistforbundet).
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006