• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Medlemsmøte 15. nov. kl. 18:00
Utskriftsvennlig side

Medlemsmøte på Samfunnshuset 15.nov. 2018
MØTEREFERAT
Ilseng Pensjonistforening avholdt møte i Ilseng Samfunnshus
den 15. november 2018 fra kl. 1800.
Antall deltakere i møtet: 34

Leder Tove Holter ønsket velkommen til møtedeltakerne. Hun ønsket spesielt velkommen til Ragnhild Johnsen, som skulle stå for kveldens musikk og underholdning, og som steppet inn på kort varsel da de som var booket for kvelden fikk sykdomsforfall.
Saker til referat og behandling:
1. Tove startet møtet med å referere takkekort og gratulasjoner. Sanger ble avsunget for Einar Engen og Marta Sæterbakken. Hun refererte også innbydelse til Seniorkabareten på Årnes 2019. Priser ble referert. En fire-fem personer var foreløpig interessert.
2. Tove refererte vårt brev til ordføreren vedrørende tilskudd til Eldredagen.
Dette ble sendt delvis på oppfordring fra ordføreren selv, under hans besøk hos oss.
3. Tove og Rolv refererte fra møtet i Fylkesforeningen i Pensjonistforbundet.
Det blir nå slutt på å være direktemedlem i forbundet. Alle skal betale lik kontingent, og alle skal være knyttet til en lokalforening. For Ilseng sitt vedkommende betyr ikke dette all verden, da det kun er 3 personer i vårt område som vil komme inn som en del av denne ordningen.
4. I dag er siste frist for påmelding til Charlottenberg-turen, og betaling av turen skjer også i dag. Det er i alt 39 påmeldte til turen.
5. Foreningens julebord er 13. desember fra kl. 18oo. Det serveres julemat, dessert og kaffe.
Evt. drikke må den enkelte kjøpe selv direkte fra kafeen. Påmelding i dag.
Pris kr. 300,-, og foreningen sponser kr. 100,- pluss musikk og lokalleie. Egenandel kr. 200,-. Betaling skjer på julebordet.


Leder Tove Holter minnet også om det forestående årsmøtet, som avholdes 28. februar. Det er viktig at forslag til tillitsvalgte meldes inn til valgkomiteen, og at de som ønsker å si opp sine verv, gjør dette i god tid til valgkomiteen, slik at de får best mulig tid til å jobbe med forslag. Andre saker og innkomne forslag sendes senes 14 dager før møtet til leder i foreningen.

6. Rolv gikk gjennom medlemsfordeler, og evt. utfordringer knyttet til foreningens medlemskap i forbundet. På møtet i januar vil generalsekretær Harald O. Normann besøke oss, og han vil gi oss en gjennomgang av dette sett fra PFs side. På det møtet er det også sannsynlig at vi får andre besøk, bl.a. fra fylkeslederen. Temaet ble drøftet.
Ragnhild Johnsen sørget for god stemning med sin sang og musikk. Det ble mye allsang. Det ble også tid til bevertning, og salg av årer/lodd.
Etter loddsalget, var det trekning, og mange fine gevinster fant sin nye eier.

Som vanlig ble møtet avsluttet med vennskaps-ring og «La oss leve for hverandre».Rolv Bråthen
sekretær/møtereferent.

<<Tilbake
Medlemskontingent 2024
Årskontingenten for 2024 er fortsatt kr 200,-
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006