• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Medlemsmøte 2019.31.01.
Utskriftsvennlig side

2019 Medlemsmøte 31.01.
MØTEREFERAT
Ilseng Pensjonistforening avholdt møte i Ilseng Samfunnshus
den 31. januar 2019 fra kl. 1800.
Antall deltakere i møtet: 41 stk. Leder Tove Holter ønsket velkommen til møtedeltakerne. Hun ønsket spesielt
velkommen til generalsekretær Harald Olimb Norman og fylkesleder Jan
Tyriberget, begge fra Pensjonistforbundet. Hun ønsket også velkommen til
representanter fra andre pensjonistforeninger som var til stede. Hun ønsket
også velkommen til kveldens underholdere, Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy
Rustad.
Saker til referat og behandling:
1. Etter at kveldens åpningssang – Tømmerkoievise, var sunget, overlot leder
ordet til Rolv, som gav en kort bakgrunn for hvorfor vi ønsket representasjon
fra Pensjonistforbundet på et møte før vårt årsmøte. Han gjentok kort en del
av hovedargumentene for hvorfor tema «utmelding fra forbundet» har vært
til drøftelse på flere møter.
2. Generalsekretær Harald O. Norman gav en god orientering om hvorfor han
mente tiden er inne for å stå sammen i Pensjonistforbundet. Mange viktige
saker blir sterkere når vi står sammen. Noen må snakke de svake gruppers
sak, og hvem kan gjøre det? Pensjonistene utgjør en frivillig innsats på 27
milliarder kroner pr. år. Dette gjelder gruppene fra 56 år og oppover.
Hva med 4-generasjonsfamiliene? I dag er det normalt med oldeforeldre,
besteforeldre, foreldre og barn. I våre dager er det to generasjoner
pensjonister. Det betyr at vi i tillegg til det vi gjør nå, må gjøre ting i tillegg.
Politikerne mener at alle pensjonister er så rike! Dette er selvsagt ikke riktig.
Vi har en mengde enslige og fattige pensjonister, som bare drømmer om å
kunne bruke penger til luksus.
Han pekte på at noen må snakke pensjonistenes sak. Han nevnte en rekke
Stiftet 22.4.1975 Org.nr. 983 846 106
dag. Mål: 500.000 medlemmer. Han gav god anledning til å komme med
kommentarer og spørsmål. Også fylkesleder Jan Tyriberget bidro med
argumenter for å beholde medlemskapet, og oppfordret til å forbli i forbundet.
Forhandlingsretten ble fratatt som et rent politisk spill, satt i scene av
sentrale politikere. Alle partier minus FrP og SV deltok i dette opprinnelig,
men begge partier har senere unnlatt å ta tak gjennom sine regjeringsdeltakelser. Ved siste behandling i Stortinget, høsten 2018, ville man ikke
gjeninnføre forhandlingsretten, men forbundet mener at ved å øke styrken
(dvs. medlemstallet), er myndighetene «nødt» til å gi forhandlingsretten
tilbake.
Norman redegjorde for utviklingen av kontingenten. Mange foreninger tjente
på dette, mens noen tapte.
Han redegjorde også for underskriftsaksjonen rundt «lønnsslippen». Det er
nå 150.000 som får tilbake slippen i posten.
Hva med tannhelsen? Pensjonistforbundet er de eneste som jobber med å få
gjort noe med «amalgam-generasjonens» tannhelse. Det må gjøres noe med
egenandelssystem for tannhelse.
Eierskapet til foreningene er under vurdering. Norman redegjorde for
bakgrunnen for dette. Forslaget skal ut på høring i 2020, og behandles på
nytt i neste landsmøte.
Hvor blir regnskapet for Pensjonistforbundet? (Spørsmål fra Reidar Bråthen,
Åsbygda). Norman henviste til at landsmøtebehandlet regnskap kan fås ved
henvendelse til forbundet.
Norman kunne ikke delta i resten av møtet, og ble takket med blomster og
gaver som takk for deltakelsen.
3. Tove referert takkekort fra Marta Sæterbakken.
Hun refererte også fra Pensjonistforbundets skriv om «Leve hele livet». Dette
kommer det mer info om senere.
Skriv fra Statens Vegvesen om oppfriskningskurs for kjøring av bil. Kurs
arrangeres i vinter. (Kurs 65+)-
Brev fra Stange Kommune angående kommunevalget, valg av Eldreråd.
Brev fra Nærmiljøsentralen om at Ilseng har en representant for neste år.
Brev om Savalen-moro sommeren 2019. Innbydelse. Det er nå mulig å melde
på flere deltakere samlet.
Løten-foreningen har noen billetter til Årnes-revyen. Interesserte må melde
seg snarest.
Stiftet 22.4.1975 Org.nr. 983 846 106
4. Etter kaffe m/karbonadesmørbrød, og deretter påfølgende loddsalg, fikk
Randi Marit og Willy slippe til med sang og musikk.
Deretter var det trekning av kveldens lotteri, og mange gevinster fant sin nye
eier. Også denne gangen en takk til Coop Marked, Ilseng, for flott fruktkurv.
Leder Tove minnet om at neste møte er årsmøtet i foreningen, 28. februar.
Der står viktige saker på programmet, og folk som ønsker å ha, eller har forslag
til folk til verv, må tipse valgkomiteen om dette.
Som vanlig ble møtet avsluttet med vennskaps-ring og «La oss leve for
hverandre».
Rolv Bråthen
sekretær/møtereferent.

<<Tilbake
Medlemskontingent 2024
Årskontingenten for 2024 er fortsatt kr 200,-
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006