• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Årsmøtet 2019 er avholdt
Utskriftsvennlig side

Med 45 stemmeberettigede medlemmer til stede, ble årsmøtet avholdt den 28. februar 2019. Denne gangen var det et litt annerledes årsmøte, fordi det lå en del forslag som skulle behandles, - bl.a. et forslag om at foreningen skulle utmeldes fra Pensjonistforbundet.
Foreningen har i 3 medlemsmøter drøftet hvordan vi skal stille oss til medlemskap i forbundet, og ett av disse møtene hadde vi også besøk av generalsekretær Harald Olimb Norman og fylkesleder Jan Tyriberget. Årsmøtet drøftet saken på nytt, og gikk til slutt til skriftlig avstemning. Mer enn 2/3 av forsamlingen (i alt 34 stk) stemte for utmelding. Vi meldes derfor ut av Pensjonistforbundet med virkning fra 1.1.2020. Dette betyr at vi heretter bestemmer vedtekter, økonomi, og andre forhold selv. Nye vedtekter ble vedtatt på årsmøtet, og kontingenten ble fastsatt. Styret har imidlertid i ettertid innsett at kontingentens innretning og størrelse må opp igjen på nytt, da det var sider av denne saken som kanskje ikke var så godt gjennomtenkt.

Protokollen fra årsmøtet finner du i nedenstående link:

Årsmøteprotokoll

Det ble foretatt valg. Denne gangen var det litt vanskeligere å fylle postene, og mange hadde frasagt seg gjenvalg. Men Rolv Bråthen påtok seg vervet som leder, mens Tove Holter sa seg villig til å ta kasserer-vervet. Kari Opsahl kom inn som nytt styremedlem, og Lise Korsbakken ble ny vara. Tormod Mygland fortsetter som styremedlem/datatillitsvalgt, og Arve Nybakken som nestleder.
(Se også menypunktet "Styre/organisering").

Etter årsmøtet ble det som vanlig bevertning og kaffe, hvoretter "Par i Hjerter" kunne sjarmere oss med sin sang og sine historier. Gevinstene fikk sine nye eiere gjennom trekningen, og deretter kunne alle gå hver til sitt.

Vel møtt i et nytt driftsår.

<<Tilbake
Medlemskontingent 2024
Årskontingenten for 2024 er fortsatt kr 200,-
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006