Utmerkelser i Lions Romedal
Les mer...

Lions etiske norm
Les mer...

Styret i Lions
Klubblokale: Herredsvang
Etablert: 27.05.1977
Møte 1. tirsdag i måneden vanligvis kl 19;00.
Klubben har som regel et foredrag på møtene og kan gjerne møte på en bedrift eller institusjon
Les mer...

Lions Romedal
Les mer...

Lions på dugnad
Les mer...

Møteplan 2015-2016
Les mer...

Søndag 08.02.15 innsamlingsdag

Les mer...

Historien om Lions Romedal
Les mer...

Bli medlem av Lions
Lions Romedal har stadig behov for nye medlemmer.
Les mer...

Lions i pressen
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Lions etiske norm

av Hans Kroglund [16.12.14 18:03]


Lions møter behov til lokalsamfunn i alle verdensdeler. Våre 1,35 millioner medlemmer - som utfører samfunnstjeneste i 207 land og geografiske områder - er forskjellige på mange måter, men deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til.
Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender. Når du gjør en innsats i ditt nærmiljø, er du med på å styrke en verdensomspennende frivillighet.

Visjon
Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Oppgave
Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål
Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.

Fremme en god borgerånd.

Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.

Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.

Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.

Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm
Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.

Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.

Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.

Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.

La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.

Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt.

Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.

Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.

Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.

Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Kopiert fra Lions.no. Vibeke Aasland 26. juni 2013

Lions video lansert til Røde Fjær aksjon 2015


<<Tilbake


Tulipanaksjon 2016
Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.
Les mer...

Bilder fra Lions
Her er endel webalbum
Les mer...

Mitt Liv, Mine Grenser, Mitt Ansvar

Les mer...

Lions støtter...
Lions støtter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer...

Kalendersalg 2017
Hver desember selger Lions Romedal 1250 kalendere. Prisen har vært den samme i alle år, kr 100. Lions Stange og Romedal deler hver sin side av kalenderen. Totalt opplag er 2500 likt fordelt: Gode sponsorer sørger for at utgiftene til trykking er dekket. Alle inntektene, ca kr 125.000 til hver klubb. Alt går til gode formål.
Les mer...

Narkohund og Lions
Narkohund.no er et samarbeid mellom Lions og Politiet
Les mer...

Ungdomsutveksling
Lions Romedal har ikke hatt deltagere fra vårt klubbdistrikt i senere år.
Les mer...

Fredsplakatkonkuranse
I 2012 deltok Romedal ungdomsskole i plakatkonkurransen fra vårt klubbdistrikt. Nedenfor vises vinnerplakaten som gikk videre til distriktsfinalen.

Les mer...

Lions Romedal © 2014-2015