Utmerkelser i Lions Romedal
Les mer...

Lions etiske norm
Les mer...

Styret i Lions
Klubblokale: Herredsvang
Etablert: 27.05.1977
Møte 1. tirsdag i måneden vanligvis kl 19;00.
Klubben har som regel et foredrag på møtene og kan gjerne møte på en bedrift eller institusjon
Les mer...

Lions Romedal
Les mer...

Lions på dugnad
Les mer...

Møteplan 2015-2016
Les mer...

Søndag 08.02.15 innsamlingsdag

Les mer...

Historien om Lions Romedal
Les mer...

Bli medlem av Lions
Lions Romedal har stadig behov for nye medlemmer.
Les mer...

Lions i pressen
Les mer...
<<Tilbake til Ilseng.net


Utmerkelser i Lions Romedal

av Hans Kroglund [10.12.15 19:16]


2015 Berit Solvang. Tildeling av Melvin Jones Fellowships
Medlemsmøte på Herredsvang 05.11.2015, - utdrag fra møtereferat:

Prisen denne gang gikk meget fortjent til Berit Solvang for sin store innsats gjennom mange
år . Ikke minst gjelder dette hennes arbeid i IRK (internasjonalt arbeid) og alt hun har bidratt med i kontakten med våre venner i Uthenna i Litauen. Hun var med å starte Uzpaliai Lions Club her i år 2000, og har siden vært den førende i planlegging og gjennomføring av senere turer dit og gjenvisitt hit. Hun var sekretær gjennom mange år og president i 2008/2009.


2014 Erik Norstad

2012 Jon Magne Lie

2009 Halvard Brynjulvsrud og Bjørn Ove Andersen
Utdelt på sommertur til Hvam.


Magnus Hagen 2007<<Tilbake


Tulipanaksjon 2016
Lørdag 30.april blir det ny tulipanaksjon.
Les mer...

Bilder fra Lions
Her er endel webalbum
Les mer...

Mitt Liv, Mine Grenser, Mitt Ansvar

Les mer...

Lions støtter...
Lions støtter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer...

Kalendersalg 2017
Hver desember selger Lions Romedal 1250 kalendere. Prisen har vært den samme i alle år, kr 100. Lions Stange og Romedal deler hver sin side av kalenderen. Totalt opplag er 2500 likt fordelt: Gode sponsorer sørger for at utgiftene til trykking er dekket. Alle inntektene, ca kr 125.000 til hver klubb. Alt går til gode formål.
Les mer...

Narkohund og Lions
Narkohund.no er et samarbeid mellom Lions og Politiet
Les mer...

Ungdomsutveksling
Lions Romedal har ikke hatt deltagere fra vårt klubbdistrikt i senere år.
Les mer...

Fredsplakatkonkuranse
I 2012 deltok Romedal ungdomsskole i plakatkonkurransen fra vårt klubbdistrikt. Nedenfor vises vinnerplakaten som gikk videre til distriktsfinalen.

Les mer...

Lions Romedal © 2014-2015